Pashur (mitmekordistab vabadust)

Avaldatud 10.10.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Preester, kes seisis vastu Jeremija prohvetikuulutustele ja pani prohveti üheks ööks kinni. Tahad rohkem teada? Loe: Jeremija 20:1−6.

Mõtted tänaseks

Jeremija loos kohtame kolme inimest, kelle nimi oli Pashur. Üks oli prohvet Jeremija tugev poliitiline vastane (Jeremija 21:1). Hiljem kohtame teist Pashurit, kes oli ka Jeremija vaenlane (Jeremija 38:1). Siis 20. peatükis kohtame preestrit nimega Pashur, kelle muutis vihaseks Jeremija prohvetikuulutus õnnetusest, mille Issand pidi laskma osaks saada Jeruusalemmale ja ümberkaudsetele linnadele (Jeremija 19:15). Ta oli templi kõrgeim ülevaataja, mistõttu oli ta tähtis isik. Ta ärritus väga selle häbematu Jeremija peale, kes tekitas palju rahutust ja õõnestas vaimulike juhtide autoriteeti. Seepärast soovis ta prohvetit nii efektiivselt hirmutada, et ta oma tegevuse lõpetaks. Ta lasi Jeremijat peksta ja terveks ööks kinni panna, kuid see ei heidutanud üldse Jeremijat ning järgmisel päeval ennustas ta julgelt, et Pashur ja tema kaasosalised saavad karistada.

Pashuri-sugused inimesed ei suutnud Jeremijat ära hirmutada. Ta koges seda, mida paljud inimesed kõigil ajastutel – ustavus Jumala vastu ja teistele rääkimine sellest, mida Jumal käsib, leiab sageli tugevat vastuseisu, kuid võime olla kindlad, et Jumal ei hülga oma rahvast ja tal on ikka veel vägi kõik Pashurid vaigistada.

Minu palve

Minu ustav Jumal, mul on vaja julgust ja usku, et jätkata Sinust tunnistamist isegi siis, kui need, kes on minu ümber, ei hinda seda!

Jaga Facebookis