Kasuta isegi üht talenti arukalt

Avaldatud 11.3.2018, rubriik Päeva sõna

„Ja ma kartsin, läksin ära ja peitsin sinu talendi maa sisse. Vaata, siin on sinu oma!“ Tema isand aga vastas talle: „Sa halb ja laisk sulane! … Sa oleksid pidanud mu raha andma pankurite kätte, ja tulles ma oleksin saanud oma osa kätte vahekasuga.“ Matteuse 25:25−27

Keegi ei tohiks taga nutta seda, et neil pole suuremaid talente. Kui nad kasutavad Jumala auks neid talente, mille Tema on neile andnud, siis nad täiustuvad. Praegu ei ole aeg haletseda oma positsiooni elus ja vabandada võimete täiendamata jätmist sellega, et meil pole muud võimet või positsiooni, ja öelda: oleks mul tema and ja võime, siis panustaksin ma Issanda töösse palju. Kui niisugused inimesed kasutavad oma talenti arukalt ja hästi, ongi see kõik, mida Issand neilt nõuab.

Vaadake meie kogudusi. Neis on vaid vähe tõelisi töölisi. Suurem osa on vastutustundetud mehed ja naised. Nad ei tunne hingede koormat. Nad ei ilmuta nälga ja janu õiguse järele. Nad ei pane õlga alla, kui töö läheb raskeks. Need on inimesed, kellel on vaid üks talent, mille nad peidavad rätiku sisse ja matavad maailma, see tähendab, nad kasutavad kogu oma mõju ajalikes asjades. Selle elu asju taotledes kaotavad nad tulevase, igavese elu, palju suurema ja igavese au. Mida on võimalik öelda ja teha, et seda koguduseliikmete seltskonda äratada mõistma vastutust Jumala ees? Kas peab suur osa inimestest, kes nimetavad end käske pidavateks kristlasteks, kuulma kohutavaid sõnu: „Kõlbmatu sulane heitke välja kaugele pimedusse, seal on ulgumine ja hammaste kiristamine“?

Iga mees, naine ja laps peab olema Jumala tööline. Seal, kus praegu on üks, kes hingede koormat tunneb, peab olema sada. Mida saame teha, et äratada inimesed kasutama mõju ja vahendeid, mis neil juba on, Issanda auks? Kasutagu need, kel on üks talent, seda hästi, ja siis leiavad nad, et see on kahekordistunud. Jumal võtab vastu selle, mis inimesel on, mitte selle, mida tal pole. − The Review and Herald, 14. märts 1878.

Jaga Facebookis