Austa eakaid

Avaldatud 11.8.2019, rubriik Päeva sõna

Hallpea ees tõuse üles ja vanale anna au! Karda oma Jumalat! Mina olen Issand! 3. Moosese 19:32

Kuule oma isa, kes sind on sigitanud, ja ära põlga oma ema, kui ta on vanaks saanud! Õpetussõnad 23:22

Kui viienda käsu keskne väärtus on austada pereliikmeid ja kõiki inimesi, siis eakate kohta kehtib see kahekordselt. Meie tänapäeva kultuuris, mis kummardab noorust, kiirust, „edukust“ ja uuenduslikkust, on suurel määral kaduma läinud see, mis oli Piibli aja kultuurides väga olulisel kohal. Vanemate inimeste austamine on ikka veel äärmiselt tähtis paljudes ühiskondades, kaasa arvatud Lähis-Ida, Aasia ja suur osa Aafrikast.

Samuti on see elav Ameerika põliselanike hulgas. Mõnes põliselanike koguduses ei tähista mõiste „vanem“ koguduse juhatuse sisseõnnistatud liiget, vaid inimest, kes on eakas ja kogenud ning nemad asuvad esimestena ühise lõuna juurde, mitte lapsed.

Kas on tõsi, et lihtsalt kauem elamine teeb targemaks? Mitte ilmtingimata. Kuid isegi rumalamatel vanematel inimestel on kogemusi, mida noorematel ei ole, ning sa võid hämmastuda, mida saad neilt õppida, kui võtad aega nende kuulamiseks. Juba pika elu kõigi katsumuste ja murede läbielamine on väärt suuremat austust, kui tõeline kristlane igale inimesele osutab lihtsalt sellepärast, et ta on Jumala laps.

Kõige lihtsam on seda austust kaotada ja jõuda hoopis sinna, kuhu sa jõuda ei taha, lapsepõlve ja täiskasvanuea vahel. Teismeea alguses võib olla kiusatus arvata, et vanemad on vanad ja mahajäänud. Teismeea lõpus ja 20ndate eluaastate alguses, kui inimene püüab oma identiteeti sepistada, võib tekkida harjumus vanemaid eirata. Kui sa ei ole hoolikas, siis alustad oma täiskasvanuiga ilma abi ja nõuanneteta, mida sa hiljem kahetsed. Kui oled juba sellisel teel, siis pole hilja ümber pöörata.

Kuula vanemaid inimesi. Küsi neilt nõu. Sa ei pruugi alati selle järgi talitada – enamik vanemaid inimesi on esimesed, kes ütlevad, et peaksid oma elu elama −, kuid sa võid seda kaaluda. Võib-olla õnnestub sul vältida mõnda lõksu, millesse nemad langesid, ja millest nad soovivad sind säästa.

See oleks väga hea!

Issand, Ilmutusraamatu 1. peatüki põhjal tundub peaaegu, nagu oleksime meie, inimesed, oma jõmpsikaliku lapsikusega sulle valged juuksed tekitanud! Anna meile andeks! Aita mul kuulata vanemaid ja targemaid! Aita mul, kui võimalik, õppida nende vigadest ja ise mitte neidsamu vigu teha! Tänan Sind nende armastuse, mõju ja palvete eest!

Jaga Facebookis