Ülestõusmise vägi

Avaldatud 11.11.2017, rubriik Päeva sõna

Ta näitas ennast Keefasele, seejärel neile kaheteistkümnele, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui viiesajale vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama; siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. Aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. 1. Kiri korintlastele 15:5−8

Paulusel on ülestõusmise teemal koorem. See on nii suur, et ta pühendab tõenäoliselt oma kõige ulatuslikuma arutluse ühel teemal just Kristuse ülestõusmisele ja selle tähendusele meie elus. 1. Kirjas korintlastele 15. peatükis on 58 salmi tema erilise osavusega saavutust ülestõusmise teemal.

Kuid Paulus ei olnud oma arvamusega üksi. Kõik evangeeliumid, Apostlite tegude raamat ja Ilmutusraamat ning ülejäänud Uus Testament rõhutavad fakti, et „Ta on üles äratatud!“.

Miks? Sest ilma selle peamise faktita pole meil uskuda millessegi muusse kui vaid inimesesse, kes oli tore mees ja kellel olid eluajal head ütlused, kuid kes nüüd on surnud ja võimetu. See võiks sobida filosoofilise koolkonna aluseks, kuid mitte kristlusele, usule, mis tugineb reaalsusel, et Kristus elab ja on jõud iga uskliku elus. Kuna Ta elab, on meil Tema järelkäijatena lootus nii olevikus kui ka tulevikus.

Kuid kreeka maailm, kus kristlus sündis, kahtles füüsilises ülestõusmises ja isegi keha enda väärtuses. Seepärast näeme Uue Testamendi autoreid tõsiselt vaeva nägemas, näitamaks, et Kristus üksnes ei tõusnud surnuist, vaid Ta tegi seda ka füüsilise kehaga, mida oli võimalik näha ja katsuda, kehaga, mis suutis isegi kala süüa. Ta ei olnud fantoom ega viirastus ega kehatu vaim, vaid ülestõusnud Issand Jeesus, kes ilmus sadadele tunnistajatele, kellest mõned olid väga skeptilised.

Paulus ise oli olnud üks neist skeptikutest. Eelkristliku Pauluse jaoks oli Jeesuse ülestõusmine olnud pelgalt üks järjekordne ebausk, mille olid jüngrid välja mõelnud. Tema vastus sellele „müüdile“ oli selle väljajuurimine tagakiusamiste laines. Ta tegi seda, kuni kohtus ülestõusnud Jeesusega isiklikult Damaskuse teel.

Pärast seda sai ülestõusmise reaalsus tema elu keskpunktiks. Paulus alistas oma elu ülestõusnud Issanda juhtimise ja väe alla. Ja Jeesus kasutas teda võimsalt.

Seesama ülestõusnud Issand soovib võtta meist igaühe elu ja täita see lootuse, energia ja sihikindlusega. Ainus küsimus on, kas me laseme Tal seda teha.

Issand, tänan Sind ülestõusmise väe võimalikkuse eest! Ma võtan täna vastu õpetused ja jõu oma elu jaoks.

Jaga Facebookis