Kuulekus saab tasu

Avaldatud 12.2.2018, rubriik Päeva sõna

Lapsed, olge oma vanemaile kuulekad kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärane! Kiri koloslastele 3:20

Lastel, kes ei austa oma vanemaid, kes ei kuuletu neile ega pane tähele nende nõuandeid ja õpetusi, ei saa olla osa uueks loodud maal. Puhastatud uuel maal ei ole kohta mässumeelsele, sõnakuulmatule, tänamatule pojale või tütrele. Kui niisugused ei õpi kuulekust ja alistuvust siin, ei õpi nad seda kunagi. Lunastatute rahu ei rikuta sõnakuulmatute, taltsu­tamatute, alistamatute lastega. Ükski käsurikkuja ei saa taevariiki. …

Noored peavad kõike, mida iganes nad teevad sõnas või teos, tegema Issanda Jeesuse nimel ning andma Tema kaudu tänu Jumalale ja Isale. Ma nägin, et vaid vähesed noored mõistavad, mida tähendab olla kristlane, olla Kristusega sarnane. Enne, kui nad saavad oma elu eeskuju järgi kohandada, peavad nad õppima Jumala Sõna tõdesid. Isegi üks kahekümnest noorest ei ole kogenud oma elus seda maailmast eraldatust, mida Issand nõuab kõigilt, kellest saavad Tema perekonna liikmed, taevase Kuninga lapsed. „„Seepärast minge ära nende keskelt ja eralduge neist,“ ütleb Issand, „ja ärge puudutage rüvedat, siis ma võtan teid vastu ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks,“ ütleb Kõigeväeline Issand.“ [2. Kiri korintlastele 6:17, 18]

Missugune tõotus on antud siin sõnakuulmise tingimusel! Kas teil on vaja Jumala Sõna kõrgetele tõdedele kuuletumise otsust tehes öelda lahti sõpradest ja sugulastest? Olge julged, Jumal on teie eest hoolitsenud, Tema käsivarred on välja sirutatud, et teid vastu võtta. Tulge nende hulgast ära ja eralduge, ärge puudutage rüvedat, siis Ta võtab teid vastu. Ta tõotab olla teile Isaks. Oh missugune suhe see on! Kõrgem ja püham kui ükski maine side. Kui toote ohvri, kui peate hülgama isa, ema, õed, vennad, naise ja lapsed Kristuse pärast, siis ei ole te ilma sõpradeta. Jumal võtab teid oma perekonda vastu, teist saavad kuningliku leibkonna liikmed, taevaste taevast valitseva Kuninga pojad ja tütred. Kas oskate soovida veel kõrgemat positsiooni kui siin tõotatu? Kas sellest ei piisa? − „Testimonies for the Church“, 1. kd, lk 497−510.

Jaga Facebookis