Uuri hoolikalt iga tõekspidamist

Avaldatud 12.4.2018, rubriik Päeva sõna

Ma pöörasin ka oma südame tunnetama ja uurima ning otsima tarkust ja põhjust, ja tunnetama õeluse alpust ja sõgeduse meeletust. Koguja 7:25

Mulle on näidatud, et paljud, kes väidetavalt tunnevad käesoleva aja tõde, ei tea, mida nad usuvad. Nad ei mõista oma usu tõendusmaterjali. Nad ei hinda käesoleva aja tööd õigesti. Kui tuleb katsumuste aeg, siis on inimesi, kes praegu jutlustavad teistele, kuid kes oma seisukohti uurides leiavad, et on palju sellist, mida nad ei oska rahuldavalt põhjendada. Kuni seesuguse proovilepanemiseni ei tea nad oma tohutust teadmatusest.

Koguduses on palju neid, kes peavad enesestmõistetavaks, et nad mõistavad, mida usuvad, aga nad ei tea oma nõrkusest enne, kui tõuseb sõda. Kui nad on lahutatud sama usuga inimestest ning on sunnitud ihuüksi seisma ja oma usku selgitama, on nad üllatunud, nähes, kui segased on nende arusaamad, mida nad olid tõena vastu võtnud. Kindel on see, et meie hulgas on elavast Jumalast kõrvalekaldumist ja surelike poole pöördumist ning jumaliku tarkuse asendamist inimlikuga.

Jumal soovib oma rahvast äratada. Kui muud abinõud ei aita, tulevad nende hulka eksiõpetused, mis sõeluvad neid ja eraldavad aganad nisust. Issand kutsub kõiki, kes Tema Sõna usuvad, unest üles ärkama. Väärtuslik valgus on tulnud, sobilik käesoleva aja jaoks. See on Piibli tõde, mis näitab meid peagi ootavaid hädaohte. See valgus peab juhtima meid Pühakirja hoolikalt uurima ja oma seisukohti kõige kriitilisemalt üle vaatama. Jumal tahab, et kõik tõe alused ja seisukohad oleksid põhjalikult ja sihikindlalt, palve ja paastumisega läbi uuritud. Usklikud ei tohi rahulduda oletustega ja väärarusaamadega tõest. Nende usk peab kindlalt tuginema Jumala Sõnale, nii et kui tuleb proovile panemise aeg ja nad viiakse kohtu ette oma usust aru andma, oleksid nad suutelised vastama oma lootuse kohta tasadusega ja aupaklikult. …

Neil, kes on kasvatanud end osavaks vaidlejaks, on suur oht, et nad ei käsitle Jumala Sõna õiglaselt. Vastasega kohtudes peaks olema meie tõsine püüdlus esitada teemat nii, et see ärataks mõistuses veendumuse, mitte ei püüaks üksnes usklikule kindlustunnet anda. − „Testimonies for the Church“, 5. kd, lk 707, 708.

Jaga Facebookis