Tee hingamispäeval head

Avaldatud 12.5.2018, rubriik Päeva sõna

Inimese Poeg on hingamispäeva isand. … Hingamispäeval tohib teha head. Matteuse 12:8−12

Jeesusel oli õpetusi, mida Ta soovis oma jüngritele anda, et kui Teda pole enam nende juures, ei satuks nad hingamispäeva õige pidamise suhtes preestrite ja ülemate kavalate väärtõlgenduste tõttu eksiteele. Ta soovis kõrvaldada hingamispäevalt traditsioonid ja nõudmised, millega preestrid ja ülemad olid selle koormanud.

Hingamispäeval läbi viljapõllu minnes hakkasid Jeesus ja Tema jüngrid nälga tundes viljapäid noppima ja sööma. „Aga seda nähes ütlesid variserid talle: „Vaata, sinu jüngrid teevad, mida ei tohi teha hingamispäeval!“ Nende süüdistusele vastates viitas Ta Taaveti ja teiste tegevusele, öeldes: „Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohtinud süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? Või kas te ei ole lugenud Seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda!“ [Matteuse 12:2−6]

Kui suur nälg vabandas Taaveti puhul isegi pühamu pühaduse rikkumise ja muutis tema teo süütuks, kui palju vabandatavam oli jüngrite lihtne tegu, kui nad noppisid hingamispäeval vilja ja sõid seda! Jeesus soovis oma jüngritele ja vaenlastele õpetada, et kõige tähtsam on Jumala teenimine. Kui tööga kaasnevad väsimus ja nälg, siis on õige rahuldada inimkonna vajadusi isegi hingamispäeval. ...

Halastusteod ja hädavajadus ei ole seadusest üleastumine. Jumal ei mõista neid hukka. Halastusteod ja hädavajaduse − mis ilmnes vilja­põllust läbi minnes nisupeade noppimises, pihkude vahel hõõrumises ja nälja kustutamiseks söömises − kuulutas Jeesus olevat kooskõlas seadusega, mille Ta ise oli Siinai mäel andnud. Nii kuulutas Ta end kirjatundjate, ülemate ja preestrite, taevase universumi, langenud inglite ja inimeste ees süütuks. − The Review and Herald, 3. august 1897.

Jaga Facebookis