Peetrus (vrd aramea keeles Keefas; ’kalju’)

Avaldatud 12.10.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Üks kaheteistkümnest jüngrist, kes olid koos Jeesusega; temast sai üks varakristliku koguduse tugisambaid. Tahad rohkem teada? Loe: Matteuse 4:18−25; 8:13, 15; 14:22−34; 16:13−20; 26:36−56; Johannese 21:1−23.

Mõtted tänaseks

Peetrus teadis vastust, kui Jeesus küsis jüngritelt, keda inimesed arvavad Teda olevat. „Kelle ütlevad inimesed Inimese Poja olevat?“ Jüngrid teatasid, et olid kuulnud erinevaid vastuseid. Mõned olevat arvanud, et Ta on Ristija Johannes, teised ütlesid, et Ta on Eelija, kes tuli tagasi, või Jeremija või mõni teine prohvet. See oli aluseks Jeesuse järgmisele, palju olulisemale küsimusele: „Aga teie, kelle teie ütlete minu olevat?“ (Matteuse 16:13−15) Teisisõnu: „Te olete nüüd märkimisväärse aja minuga koos olnud. Kas ka teie arvate, et olen üks prohvetitest, kes on ellu ärganud?“ Peetrus oli esimene, kes vastas: „Sina oled Messias, elava Jumala Poeg.“ Peetrus oli mõistnud Jeesuse tõelise identiteedi saladust (salm 16).

Küsimus Jeesuse identiteedi kohta on tänapäeval sama asjakohane kui kaks tuhat aastat tagasi. Küsimusele: „Kes Jeesus on?“ on antud igasuguseid vastuseid. Paljude jaoks pole Ta enamat kui ajalooline tegelane. Nende jaoks on Tema lugu inspireeriv ja nad peavad Teda heaks inimeseks, kes oli meile ideaalne eeskuju. Kahjuks on loendamatu hulk inimesi, kes ei tea õiget vastust. Tõde on, et Jeesus on palju enam kui vaid hea inimene. Ta on Jumal-inimene, kes tuli meie juurde, et lahendada lõplikult patuprobleem ja nii ka surmaprobleem. Ta on meie Päästja, inimkonna Lunastaja. Ta on meie Issand, kellele võlgneme tingimusteta lojaalsuse.

Minu palve

Tänan Sind, Issand, et ma tean, kes Sa oled, kuid õpeta mulle kõiki selle kaastähendusi ja aita mul teada, kuidas aidata inimesi, kui nad heitlevad selle küsimusega enda jaoks!

Jaga Facebookis