Kaks on üks

Avaldatud 13.12.2019, rubriik Päeva sõna

Ja Issand Jumal ehitas küljeluu, mille ta inimesest oli võtnud, naiseks ja tõi tema Aadama juurde. 1. Moosese 2:22

Põhiline uskumus nr 23: „Abielu ja perekond: Jumal seadis abielu sisse Eedenis ja Jeesus kinnitas, et see on armastavale kaaslusele rajanev eluaegne ühendus mehe ja naise vahel. Kristlasele tähendab abielu siduvat kohustust nii Jumala kui abikaasa suhtes ning sellesse astujad peaksid jagama ühist usku. Vastastikune armastus, austus, lugupidamine ja kohusetunne moodustavad aluse sellele suhtele, mis peab peegeldama Kristuse ja Tema koguduse vahelise suhte armastust, pühadust, lähedust ja kestvust.“

Võib julgesti öelda, et Jumalale meeldivad pulmad. Esimese laulatuse viis Ta läbi ise, peaaegu esimese asjana pärast seda, kui oli esimesed inimesed loonud. Meil on võimatu praegu, tuhandeid aastaid hiljem ja väga palju sügavamal, ette kujutada, missugune see abielu alguses oli, kuid üritagem siiski.

Kõigepealt see sõna, mida tõlgitakse sageli „abiline“ või „kaaslane“, on heebreakeelne vaste kreekakeelsele sõnale paraclete, mis tähendab „see, kes tuleb kaasa“. Teisisõnu, Jumala ideaal jumalakartliku abielu jaoks on, et kumbki oleks teise jaoks selline armastav, alatine, ustav kaaslane, lohutaja ja abiline, nagu on Püha Vaim meile!

Teiseks, Jumal valis paari. Ta teadis täpselt, missugust partnerit vajasid Aadam ja Eeva ning Ta „esitles“ neid teineteisele suure rõõmuga. Mis siis, kui Ta teeks seda ka praegu? Mis siis, kui me laseksime Tal seda teha?

Seejärel vaata kirjeldust ülaltoodud tsitaadis.

Vastastikune armastus – kujuta ette täiuslikku armastust kahe täiusliku inimese vahel!

Austus – Aadama esimene tegu oli nimetada Eeva „kõigi elavate emaks“. Nad austasid teineteist kõrgelt.

Lugupidamine − kuidas oleks elada koos kellegagi, kes on alati sinu arvamusest huvitatud ja väärtustab sinu mõtteid, kes mõnikord loobub oma arvamusest ja läheb selle lugupidamise tõttu sinu teed?

Kohusetunne − see oli selles esimese perekonnas suur. Neile anti vastutus kogu loodu eest! Jumal oli andnud neile edumaa kaunis aias, kuid nende ülesanne oli seda aeda harida ja hoida ning seejärel „maa täita ja alistada“ (1. Moosese 1:28). Neil olid erinev iseloom ja erinevad võimed, kuid nad tegutsesid koos täiuslikus kooskõlas.

Abielude Jumal, tee ka minu oma selliseks! Ükskõik kas ma olen praegu abielus või veel mitte, ma tean, et Püha Vaimu abil ja koos palvetades võime jõuda selle ideaali lähedale, kus kaks on ühel meelel ja mitmekesisus kooskõlas.

Jaga Facebookis