Kuulekus toob rahu ja õnne

Avaldatud 14.2.2018, rubriik Päeva sõna

Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Kiri filiplastele 2:8

Meie ees on imeline võimalus olla Kristuse moodi – kuulekas kõigile Jumala seaduse põhimõtetele. Kuid iseenesest oleme selle saavutamiseks täiesti jõuetud. Kõik, mis on inimeses hea, tuleb Kristuse kaudu. Pühadus, mis Jumala Sõna järgi peab meil olema enne, kui päästetud saame, on jumaliku armu tegutsemise tulemus, kui kummardume alistunult tõe Vaimu distsipliini ja piirava mõju alla.

Inimese kuulekus võib täiuslikuks saada ainult Kristuse õiguse viiruki abil, mis täidab iga tõelise kuulekuse teo jumaliku lõhnaga. Kristlase osa on olla püsiv iga vea võitmisel. Ta peab pidevalt paluma, et Päästja tervendaks tema haige hinge vaevused. Tal ei ole endal tarkust ja jõudu, mis on surelikele võitmiseks hädavajalikud. Need on olemas Issandal ja Ta annab neid neile, kes otsivad alandlikult ja kahetsevalt Tema abi. …

Põhjus, miks paljud neist, kes kunagi tundsid ja armastasid Päästjat, on nüüd pimeduses ja uitavad Temast kaugel, on see, et nad järgisid eneseusalduses ja liigses enesekindluses oma kalduvusi. Nad ei käinud Issanda teel − ainsal rahu ja õnne teel. Sõnakuulmatusega lõikasid nad end ära Tema õnnistustest, kuigi kuulekusega oleksid nad võinud Tema jõus edasi minna.

Jumala antud rohke tõendusmaterjal, et Ta soovib kõiki päästa, mõistab hukka need, kes keelduvad taeva annist. Viimasel kohtupäeval, kui kõigile antakse tasu või karistus vastavalt nende kuulekusele või sõnakuulmatusele, ilmub Kolgata rist selgelt neile, kes seisavad kogu maa Kohtunike ees, et saada kohtuotsus igaviku jaoks. Neile on antud võime mõista midagi armastusest, mida Jumal on langenud inimestele väljendanud. Nad mõistavad, kui väga on Teda teotanud need, kes on jäänud üleastumisse, valinud Saatana poole ja ilmutanud põlgust Issanda käsu vastu. Nad mõistavad, et sellele seadusele kuuletumine oleks andnud neile elu ja tervise, heaolu ja igavese kasu. − The Review and Herald, 15. märts 1906.

Jaga Facebookis