Hea tegemine hingamispäeval austab seda päeva

Avaldatud 14.5.2018, rubriik Päeva sõna

Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab, hingamispäeval tohib teha head. Matteuse 12:12

Kui Jeesuselt küsiti: „Kas hingamispäeval tohib teha terveks?“, vastas Ta: „Kes on teie seast inimene, kellel on üksainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja? Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene! Tähendab, hingamispäeval tohib teha head.“ (Matteuse 12:10−12)

Salakuulajad ei julgenud Kristusele vastata rahvahulga kuuldes, sest kartsid kimbatusse sattuda. Nad teadsid, et Ta oli öelnud tõtt. Nad oleksid pigem jätnud inimese kannatama kui rikkunud traditsioone, samas oleksid nad aidanud looma, sest selle tegemata jätmisel oleks omanik kahju kandnud. Seega ilmutati mõistuseta looma suhtes suuremat hoolitsust kui inimese suhtes, kes on tehtud Jumala näo järgi.

See illustreerib kõigi väärreligioonide olemust. Need põhinevad inimese soovile tõsta end Jumalast kõrgemaks, kuid lõpptulemusena alandavad nad inimkonna loomast madalamaks. Iga usund, mis võitleb Jumala ülemvõimu vastu, hävitab au, mis anti inimesele loomisel ja mida tuli Kristus taastama. Iga väärreligioon õpetab oma pooldajatele hooli­matust inimeste vajaduste, kannatuste ja õiguste suhtes. Evangeelium väärtustab inimkonda kõrgelt kui Kristuse verega ostetut ning õpetab hoolitsema õrnalt inimkonna vajaduste ja murede eest. ...

Kui Jeesus esitas variseridele küsimuse, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, elu päästa või tappa, paljastas Ta neile nende enda õelad kavatsused. Kibeda vihkamisega jahtisid nad Tema elu ajal, kui Tema päästis elu ja tõi rahvahulkadele õnne. Kas hingamispäeval oli parem mõrvata, nagu nemad kavatsesid, või tervistada vaevatut, nagu tegi Tema? Kas Jumala pühal päeval oli õigem kanda südames tapmist või hoopis armastust, mis väljendub halastustegudes?

Kuivanud käega meest tervistades mõistis Jeesus hukka juutide kombed ning austas neljandat käsku nii, nagu Jumal oli selle andnud. „Hingamispäeval tohib teha head,“ ütles Ta. Juutide mõttetute kitsenduste kõrvaldamisega austas Kristus hingamispäeva, samas kui Tema süüdistajad teotasid Jumala püha päeva. − „Ajastute igatsus“, lk 286, 287.

Jaga Facebookis