Ei ole mingit vahet

Avaldatud 14.8.2019, rubriik Päeva sõna

„Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks.“ 1. Moosese 1:26

Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses. Kiri galaatlastele 3:28

Kui me hakkame seadma Jumalat igal hetkel oma elu keskpunkti, kui hakkame mõistame, et me kõik oleme perekond ning peame üksteist austama ja üksteise eest hoolitsema, siis hakkame märkama kõiki neid mooduseid, kuidas inimesed kalduvad jaotama ja seinu ehitama. Järgmises kolmes pühendustekstis uurime lähemalt kolme diskrimineerimise vormi, mis lahutavad meie ühiskonda ning on vastutavad kogu maailmas nii füüsilise kui ka vaimse vägivalla ja surma eest.

Alustame rassismist.

Piibel väljendab algusest lõpuni selgelt, et iga sellel planeedil sündinud inimene on loodud Jumala näo järgi ja on Tema armastatud laps. Jeesus suri kõigi eest ja kõigil on võrdne võimalus koos Temaga taevas valitseda. Kust saavad siis väidetavad kristlased saatanliku mõtte, et mõned inimesed ei ole nagu päris … inimesed? Üks asi on inimesed, kellel ei ole usku mingisugusesse jumalasse. Aga nende puhul, kes väidavad end olevat Jeesuse järelkäijad, on igasugused selles maailmas ohjeldamatult valitsev rassiline profileerimine, halvustamine ja ebainimlikud tavad kohutavad ja täiesti patused.

Kuid need, kes saavad Jumala riiki, hakkavad elama „nendega“ kõrvuti, nii et kui kavatsema sinna jõuda, siis juurigem heaga välja kõikvõimalikud „meie-nemad“ mentaliteedi märgid ning andkem need Jumalale, et neist lahti saada.

Juba esimese sajandi Palestiinas, kus elu oli seotud orjanduse, rõhumise ja kõigile teistele ülalt alla vaatamisega (Ma olen Rooma riigi kodanik, ma olen parem! Ma olen variser, ma olen parem! Tänu Jumalale, et ma ei ole naine ega samaarlane!), pidid ühena esimestest asjadest pärast Püha Vaimu puhastava tuulena puhumist kaduma eelarvamused. Jah, tuli toita ka kreeklannadest leski. Jah, tuli lasta Rooma sõduritel ning isegi preestritel ja leviitidel liikumisega ühineda. Jah, tuli lasta sisse isegi Saulus Tarsosest! Hananias ei olnud kindel, kas Jumal teab, mida teeb, kuid ta kuuletus ning pool Uut Testamenti sai kirjutatud!

Ma olen Jumala laps! Sina ka! Ütle see edasi!

Jumal, kes Sa tegid ühestainsast terve inimkonna elama kogu maa peale (Apostlite teod 17:26), näita mulle, kui minus on mingit rassismi märkigi! Aita mul saada sõbraks iga nahavärviga ja igat tüüpi inimestega, nii et ma suudaksin õppida tõde armastuse kaudu, nagu on Sinu soov! Aita mul oma naabruskonnast alustada!

Jaga Facebookis