Teistmoodi püüdjad

Avaldatud 16.3.2019, rubriik Päeva sõna

Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja tema venda Andreast, noota heitvat − nad olid ju kalurid − ning ütles neile: „Järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad!“ Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinnapaika ning järgnesid talle. Matteuse 4:18−20

Tundub, et alguses järgisid Peetrus, Andreas, Johannes, Filippus ja Naatanael (ja võimalik, et ka Jaakobus) Jeesust osa aega ning ülejäänud ajal tegelesid ikka oma kalapüüdmise tööga. Kuid sel päeval kutsus Jeesus neid täisajaga end järgima. „Ma õpetan teile uut moodi püüdmist.“

Ta oli ilmselt jätnud neile päris sügava mulje sel ajal, kui nad Temaga viibisid, sest Piibel ütleb, et nad jätsid lihtsalt kõik maha ja läksid koos Temaga. Kas nad mõtlesid sellele, kuidas oma peret toita? Kas Sebedeus, Jaakobuse ja Johannese isa ning ilmselt perekonna kalaäri omanik, kiitis selle heaks või laitis maha? Kas ta pidi abilisi palkama? Kas jõukad naised, kes toetasid Jeesuse tööd (Luuka 8:1), toetasid ka neid mehi?

Me ei tea seda enne, kui saame neil kunagi küsida. Ent me saame esitada sama küsimuse endale. Kas me järgime Jeesust osalise ajaga või täisajaga? Ja mida see tähendab? Teisisõnu, mitte kõiki ei ole kutsutud jätma muid ameteid ja asuma täiskohaga vaimulikule tööle. Me teame seda kindlasti, sest Jeesus kutsus maa peal olles ainult kaksteist, kuid me teame, et Tal oli sadu ustavaid jüngreid. Sada kakskümmend neist olid nelipüha ajal ülemises toas (Apostlite teod 1:15). Niisiis, mõned on kutsutud selleks, et nende elutöö ja töö Jumala jaoks oleks üks ja seesama, kuid neid on vähemuses.

Aga meid kõiki on kutsutud olema täiskohaga jüngrid. Meid kõiki on kutsutud kasutama oma tööaega, mänguaega, õppimise aega, vaba aega – kogu meie aega osaduseks Jumalaga ja Tema heaks töötamiseks. See võib esineda väga mitmel kujul. Mängus ebaausa punkti saamise võimalusest loobumine võib kõneleda Jumala kasuks neile, kellega mängime. Tõsiselt töötamine, kaastundlik sõber olemine, vaba aja kasutamine arukalt, füüsilist, vaimset, emotsionaalset ja vaimulikku tervist silmas pidades − kõik need on moodused Jumala heaks töötamisel.

Kas sa oled kutset kuulnud? Missugune on sinu vastus?

Suur Püüdja, ma soovin õppida Sinu moodi püüdma. Ma tahan olla võimeline rääkima Sinu sõnu, tegema Sinu tegusid ja elama Sinu elu. Mul on vaja õppida Sinult, kuidas mitte olla pealetükkiv ega üksnes „tunnistada“, kuid samas mitte oma valgust peita. Ma soovin õppida neilt, kes on minu ümber, kuidas olla kaastundlik ja andestav, teades, et kõik teadmised tulevad Sinult, ükskõik kellelt ma neid õpin. Ma olen Sinu jünger ja pühendunud Sind järgima.

Jaga Facebookis