Terveks saamise ja rõõmu päev

Avaldatud 17.5.2018, rubriik Päeva sõna

Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval, ütles rahvahulgale: „Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval!“ Luuka 13:14

„Ja Jeesus oli õpetamas ühes sünagoogis hingamispäeval. Ja vaata, seal oli naine, kel oli haiguse vaim kaheksateist aastat ja kes käis kõveras ega saanud ennast päris sirgeks ajada. Teda nähes kutsus Jeesus ta enese juurde ja ütles talle: „Naine, sa oled lahti oma haigusest!“ Ja ta pani käed tema peale ja otsekohe ajas naine enese sirgeks ja ülistas Jumalat.“ [Luuka 13:10−13]

Selle kannatava naise nägemine puudutas Kristuse kaastundlikku südant. Võiks arvata, et iga inimene, kes teda nägi, oli rõõmus, et ta vabanes oma ikkest ja sai terveks vaevusest, mis oli teda kaheksateist aastat küüru vajutanud. Kuid Jeesus märkas preestrite ja rabide süngest ja vihasest näoilmest, et nad ei tundnud naise vabanemisest rõõmu. Nad ei olnud valmis kuuldavale tooma tänusõnu selle eest, et inimene, kes oli kannatanud ja keda haigus oli moonutanud, oli tagasi saanud tervise ja kehakuju. Nad ei tundnud tänulikkust, et tema sandistatud ihu sai kauniks ning et Püha Vaim andis talle südamesse rõõmu, kuni see voolas üle tänulikkusest ja ta ülistas Jumalat.

Psalmist ütleb: „Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au.“ [Psalmid 50:23] Kuid tänusõnade vahel on kuulda sellega kokku sobimatut tooni. „Aga sünagoogi ülem, kelle meel läks pahaseks, et Jeesus tervendas hingamispäeval.“ Ta oli pahane, et Kristus oli andnud õnnetule naisele põhjust hingamispäeval rõõmust hõisata. Ta ütles rahvale valju, ägedusest karmi häälega: „Kuus päeva on, mil tööd peab tegema, tulge siis neil päevil ja laske endid terveks teha, aga ärge tulge hingamispäeval.“

Kui sel mehel oleks tegelikult olnud veidikenegi aimu, mida tähendab hingamispäeva tõeline pidamine, oleks ta märganud Kristuse tehtud teo olemust ja eripära. … See, mida Kristus tegi, oli kooskõlas hingamispäeva pühitsemisega. Ümberringi viibivad inimesed imestasid ja olid rõõmsad selle teo üle, mis oli kannatava naise heaks tehtud. Oli neid, kelle süda sai liigutatud, mõistus valgustatud ja kes oleksid tunnistanud end Kristuse jüngriks, kui rabide näoilme ei oleks olnud sünge ja vihane. − The Signs of the Times, 23. aprill 1896.

Jaga Facebookis