Taotle elu

Avaldatud 17.8.2019, rubriik Päeva sõna

Sa ei tohi tappa! 2. Moosese 20:13

See on küll lühike ja selge. Sa ei tohi tappa. Mina pole kindlasti kedagi tapnud, sina ka ilmselt mitte. Hästi, sellega on nüüd kõik. Järgmise käsu juurde!

Nagu kõigis käskudes, on ka selles palju rohkem, kui silm esmapilgul haarab. Esimene vihje on, et Jeesus ise kommenteeris seda käsku Matteuse 5:21, 22: „Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa! ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale vihastab, peab minema kohtu alla, kes aga oma vennale ütleb: „Tola!“, peab minema ülemkohtu alla, kes aga ütleb: „Sina jäle!“, peab minema tulepõrgusse.“

Ai! Võib-olla ei olegi selle kuuenda käsuga asi nii selge, nagu arvasime.

Oleme rääkinud juba faktist, et sõnadel on vägi luua ja hävitada, tervendada või haigeks teha. Ainuüksi see muudab käsu palju sügavamõttelisemaks, kuid midagi on veel.

Kui pöörata käsud ümber ja vaadata neid positiivsest vaatepunktist, saab selgeks, et Jumal ei taha, et me lihtsalt väldiksime surma jagamist, nii sõnade kui ka tegudega. Ta soovib, et taotleksime ennetavalt elu. Teisisõnu, pistoda mittekasutamine on hea. Vihase sõna mitteütlemine on parem. Selle peale üldse mitte mõtlemine on veel parem.

Kuid mis kõige parem, kristlik on püüelda selliste mõtete, sõnade ja tegude poole, mis toovad elu ja ehitavad seda üles. Kui su vend või õde on teinud midagi, mis teeb sulle haiget või vihastab sind, mida saaksid sa siis teha või öelda, et tema suhtes armastust üles näidata? Mitte lihtsalt viha vältida. Tegelikult, tõeliselt armastust osutada.

See on raske. Õigupoolest võimatu – kui sa pole just teadlikult otsustanud elada selle esimese, tähtsa käsu järgi, nii et sa paned Jumala igal hetkel esikohale. Kui sa oled vait ja kuulad teist inimest, kui pöörad pilgu oma haavatud tunnetelt ja vaatad seda venda või õde sinu sees elava Püha Vaimu silmade läbi, siis oled sa hämmastunud muutunud suhtumisest, mis toob kaasa muutunud mõtted, sõnad ja teod.

Sa leiad, et taotled elu. Missugune väärtus on sellest tähtsam?

Elavate Jumal, elu Looja, olen tänulik elu eest, mille Sa mulle annad, nii iga hingetõmbe kui ka jumaliku Hinguse eest. Ma soovin näha ja taotleda elu – Sinu elu. Näita mulle seda nägu, ükskõik kui rikutut, mille sa oled pannud sellesse haiget tegevasse inimesesse! Ja siis näita mulle, kuidas seda nägu esile kutsuda!

Jaga Facebookis