Vaidlus tähtsuse üle

Avaldatud 18.7.2017, rubriik Päeva sõna

Siis astus Sebedeuse poegade ema koos oma poegadega Jeesuse juurde, kummardas ja palus temalt midagi. Jeesus küsis: „Mida sa tahad?“ Naine ütles talle: „Ütle, et need mu kaks poega istuksid su Kuningriigis üks su paremal ja teine su pahemal käel!“ Matteuse 20:20, 21

Vaid väike palve. Ainult kaks kõige tähtsamat positsiooni tulevases kuningriigis.

Kui Jeesus ja jüngrid jõuavad ristile aina lähemale, ei kõnele miski valjemini kui nende erinevad vaatepunktid Tema kuningriigi olemusest. Risti ja inimliku tähtsuse niidid kulgevad sel viimasel teekonnal paralleelselt.

Ja kui Jeesuse ettekuulutused Tema surma kohta muutuvad järjest üksikasjalikumaks, toimub sama ka ülimuslikkuse pärast võitlemise stseenides jüngrite hulgas. Matteuse 20:20, 21 on jüngrite kõige jultunum katse võimu üle võtta. Jaakobus, Johannes ja nende ema ei aja asja ääri-veeri. Nad ei taha muud kui kaht kõige mõjuvõimsamat positsiooni Jeesuse tulevases kuningriigis. Nende palve on ülim näide inimlikust enesekesksusest, mis vastandub Jeesuse alandlikkusele ja eneseohverdusele.

Pole üllatav, et Jaakobus ja Johannes astuvad oma sammu ülimuslikkuse poole just sel hetkel. Olid ju kaks venda saanud koos Peetrusega eesõiguse olla siseringis muutmise mäe sündmuste juures (Mt 17:1−13). Veelgi enam, kas polnud Jeesus Kaisarea Filippis selgesõnaliselt Peetrust noominud (Mt 16:23)? Ja kas polnud talle suunatud noomitus Matteuse 19:30 Jeesuse vastus tema küsimusele, mida nad Tema järgimise eest saavad?

Nüüd on nende võimalus! Ja nii tulevad nad koos emaga, kes kinnitab nende palvet. Ja ilmselt on tal suurepärased põhjused oodata, et Jeesus selle palve rahuldab. Võrreldes tekste Matteuse 27:56 ja Markuse 15:40, leiame, et tema nimi oli Saloome ning Johannese 19:25 annab tõenduse, et ta oli Jeesuse ema õde. See teeb Jaakobuse ja Johannese Jeesuse täieõiguslikeks sugulasteks ning aitab selgitada, miks Ta usaldas oma ema ristil Johannese hoolde (salmid 26, 27). Kuigi seda samastust ei saa täiesti kindlalt tõestada, on see üsna tõenäoline. Kahtlemata aitab see mõista tädi Saloome agressiivset palvet, kui tegemist on perekondliku asjaga.

Kuid see võimumäng tekitab ülejäänud kümne jüngri hulgas pahameelt (Mt 20:34). Kahjuks ei ole nende reaktsiooni põhjuseks see, et need kümme oleksid mingil moel mõistnud Sebedeuse poegade palve ebaõigsust, vaid see, et ka nemad soovisid kõrgeimat kohta.

Kusagil selles loos peab minu jaoks õppetund olema.

Jaga Facebookis