Raahab (avar)

Avaldatud 18.10.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Prostituut Jeerikos, kes varjas tõotatud maad uurima tulnud maakuulajaid. Tahad rohkem teada? Loe: Joosua 2; Matteuse 1:5.

Mõtted tänaseks

Matteuse evangeeliumi alguses toodud Jeesuse sugupuus leiame nime Raahab. See võib olla üsna üllatav, kuna Joosua 2:1 nimetatakse teda „hooraks“. Kuid see pole kõik, mida Raahabi kohta teame. Apostel Jaakobus kirjutab oma kirjas: „Ja eks nõndasamuti mõistetud ka hoor Raahab õigeks tegude järgi.“ (Jaakobuse 2:25) Heebrealastele kirjutatud kirja autor rõhutab samamoodi, et Raahabi roll maakuulajate Jeerikost pääsemisel oli ajendatud tema usust. Sellepärast on tema nimi kirjas ka usukangelaste loetelus Kirjas heebrealastele 11. peatükis (salm 31).

See lugu ei räägi, miks otsustasid maakuulajad Raahabi juurest ulualust otsida. Kuid tundub, et Raahab tajus mingil kombel, et need mehed esindasid midagi, mis oli väga eriline. Ta mõistis, et nad esindasid Väge, mis oli palju suurem kui kõigil Jeeriko jumalatel, ning see andis talle kindluse, et tema ja ta pere ellujäämine sõltub sellest Väest.

Jumal andis Raahabile olulise osa. Ta ei pidanud teda pelgalt naiseks, kellel oli „maailma vanim amet“, vaid eeskätt inimeseks, kes oli avatud sellele, mida Ta soovis anda inimestele, kes Teda usaldavad – päästvat armu.

Minu palve

Issand, õpeta mind mitte mõistma inimesi hukka hetke järgi, mil neid näen, vaid et ma võtaksin aega uurida välja, kes nad tegelikult on, ja aidata neil leida tee Sinu juurde!

Jaga Facebookis