Vähehaaval

Avaldatud 19.8.2019, rubriik Päeva sõna

Sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. … Mu luud ei olnud varjul sinu eest, kui mind salajas loodi, kui mind maa sügavuses imeliseks kooti. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühtainustki neist ei olnud olemas. Psalmid 139:13, 15, 16

Eelmise päeva teksti lõpus viitasime korra lühidalt abordi teemale. Oluline on mainida, et üks seitsmenda päeva adventkoguduse juhtivaid põhiväärtusi on isikliku südametunnistuse vabadus. Seepärast ei ole kogudus esitanud selle raske teema kohta rangelt õiget või valet seisukohta. Selle kohta on huvitavat ja informatiivset materjali internetis aadressidel

www.advent.ee ja www.adventist.org.

Kuid üht avaldust tasub tsiteerida.

Seitsmenda päeva adventistid soovivad abordiküsimusega suhestuda nii, et see ilmutaks usku Jumalasse kui Loojasse ja kogu elu Ülalhoidjasse ning peegeldaks kristlase vastutust ja vabadust. Kuigi seitsmenda päeva adventistide hulgas eksisteerivad abordiküsimuses eriarvamused, on järgnevalt püütud anda juhtnööre mitmete põhimõtete ja probleemide kohta. Juhtnöörid põhinevad selgetel piibellikel põhimõtetel, mis on dokumendi lõpus lähemaks uurimiseks ära toodud.

Kuuendal käsul rajanev põhiväärtus, mida me uurime, on igasuguse elu pühadus. Iga kristlane, kes püüab panna Jumala igal hetkel elu keskpunkti, näeb selgelt elu pühana, mida ei tohi mingi kapriisi tõttu lõpetada. Seega näiteks ülaltoodud juhtnööris, kus on tegemist sündivuskontrolliga, on kategooriliselt väidetud, et abort sündivuskontrolli eesmärgil ei ole moraalselt aktsepteeritav.

Meie kogudusena ei anna välja ranget reeglite nimekirja ega katseta siis üksteise pühendumist nendele. Me usume, et Jumal annab igale inimesele vastutuse kasutada oma mõistust, uurida hoolikalt Piiblit, palvetada, küsida nõu jumalakartlikelt sõpradelt ja otsustada. Samuti usume, et üksnes Jumal võib kohut mõista.

Niisiis, selle napi tekstiga soovime väljendada põhimõtet, et kogu elu on Jumala antud ja püha. Jumal ei luba tappa ega isegi üksteisega vihaselt käituda. Ta ootab, et kõigis otsustes, mida me teeme, taotleksime elu.

Mida teeks Jeesus?

Elu ja mõtleva mõistuse Andja, aita mul mitte olla rutakas ei ise otsustamisel ega ka teiste üle kohtumõistmisel! Aita mul meeles pidada, et kõige tähtsam põhiväärtus on armastus Sinu vastu ja kohe teine armastus üksteise vastu! Aita mul alati käituda armastavalt, ükskõik mida ma võin teise inimese uskumustest või otsustest arvata!

Jaga Facebookis