Midagi head

Avaldatud 21.8.2019, rubriik Päeva sõna

Ja Mefiboset elas Jeruusalemmas, sest ta sõi alaliselt kuninga lauas; ta lonkas mõlemat jalga. 2. Saamueli 9:13

Kui oleme pannud Jumala kesksele kohale ning õpime kõiki austama ja elu taotlema, siis on meil uus hoiak nende suhtes, kes on hädas mingisuguse füüsilise või vaimse probleemiga, mis meie omast erineb.

2. Saamueli raamatus on selle kohta üks tore lugu. Kuningas Saul oli surnud ja Taaveti suureks kurvastuseks oli ka Joonatan surnud. Taavet oli saanud tema kuningriigi, mille Jumal oli tema jaoks ammu võidnud, kuid tema südames oli kurbus.

Ühel päeva otsustas ta, et kui ta ei saa lahkust osutada oma kallile sõbrale Joonatanile, võiks teha midagi head vähemalt tema perekonnale. Kuna Joonatan pidi inimlike arvutuste kohaselt olema kroonprints ja järgmine kuningas, oli tema pere pärast Sauli valitsuse lõppu laiali puistatud. Ilmselt kartsid nad uut kuningat, eriti kui olid kuulnud Sauli valesid selle kohta, kuidas Taavet oli kogu aeg püüdnud kuningriiki röövida.

Kui üks teenija rääkis Taavetile, et Joonatanist jäi maha poeg, hüppas Taaveti süda kindlasti rõõmust. Joonatani enda poeg! Ehk võivad neist saada sõbrad, nagu olid Taavet ja Joonatan olnud. Kuid see poeg oli lapsepõlves toimunud kohutava õnnetuse tõttu mõlemast jalast vigane.

Tol ajal, võib-olla isegi rohkem kui praegu, imetleti jõudu ja head füüsilist vormi ning igasugust võimetust põlati. Inimesed kaldusid arvama, et puudega inimest oli löönud Jumal ning seepärast hoiti nende seltskonnast eemale. Taavet ise oli tugev ja võimekas ning noorena oli teda nimetatud vägevaks meheks. Ta oleks võinud öelda: „Ah las see siis jääda.“

Kuid ta ei öelnud nii. Ta lasi kutsud selle poja, mehe nimega Mefiboset, ja võttis ta oma perekonda. Mefiboset istus kuninga enda lauas – missugune suur au!

Kas sa tead kedagi, kellel on kanda eriline füüsiline või vaimne koorem? Võib-olla oled see sina ise. Kui jah, siis Jumala armastus on ka sinu jaoks. Kui sa püüad vaadata elu nende vaatepunktist ja üritad elu nende jaoks kergemaks teha, võid leida võimalusi, kuidas osutada armastust ja austust neile, kes neid koormaid kannavad.

Issand Jumal, kõigi Looja, me teame, et Sina ei tee praaki. Me teame ka, et see maailm ei ole muidugi mitte niisugune, nagu Sa selle kavandasid. Sel ajal, kui ootame, et Sina ajaksid kõik asjad korda ja teeksid kõik uueks, näita mulle, kuidas jagada Sinu armastust ja austust neile, kellel on teistsugune elu kui mul. Aita mul näha asju nende pilgu läbi ning näha vaeva, et muuta asjad kõigi jaoks õiglaseks ja kättesaadavaks!

Jaga Facebookis