Semaja (Issand on kuulnud)

Avaldatud 23.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Prohvet Rehabeami ajal (umbes 925 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: 1. Kuningate 12:21−23; 2. Aja 11:1−4; 12:5−8.

Mõtted tänaseks

Kui Saalomon suri, lagunes tema impeerium − põhjapoolsed kümme suguharu valisid oma kuningaks Jerobeami, ülejäänud kaks suguharu (Juuda ja Benjamin) ühinesid Rehabeami valitsuse alla. See ei olnud Jumala algne plaan. Kuid see ei tähendanud, nagu oleks Jumal nüüd eemaldunud ja tahtnud kaks osapoolt omapead jätta või et sellest hetkest peale oleks üks pool olnud Tema lemmik. Jaotatud kuningriigi perioodi vaadates − enne kui kümme suguharu viidi Assüüriasse ja kaks suguharu Babülooniasse vangi − näeme, kuidas Jumal hoidis prohvetite kaudu ühendust mõlema poolega. Semaja oli üks neist Jumala kõneisikutest, kes teenisid lõunapoolses kahe suguharuga kuningriigis.

Prohvet Semajal oli oluline osa Jerobeami (kümne suguharu kuningas) ja Rehabeami (kahe suguharu valitseja) vahelises vaidluses. See vaidlus oleks võinud hõlpsasti tuua kaasa suurema verevalamise, kuid Jumal käskis Semajal minna Rehabeami juurde sõnumiga, et ta ei tohi oma vendade rahva vastu sõtta minna. Õnneks kuulas Rehabeam prohveti sõnu. Loeme ka ühest teisest juhtumist, kui kuningas kuulas sõnumit, mille prohvet talle tõi.

Kahjuks näeme läbi ajaloo, et Jumala prohveteid eirati sageli. Nad kõnelevad jätkuvalt ka meile oma sõnade kaudu, mille leiame Piiblist. Aga kas oleme alati valmis neid kuulama?

Minu palve

Täname Sind, Issand, Sinu prohvetliku Sõna eest! Aita meil olla valmis seda kuulama!

Jaga Facebookis