Sergius Paulus (väike Sergius)

Avaldatud 24.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Küprose maavalitseja Pauluse ajal. Tahad rohkem teada? Loe: Apostlite teod 13:1−12.

Mõtted tänaseks

Oli Pauluse esimese misjonireisi algus. Paulus ja Barnabas olid sõitnud laevaga Anitookiast lähedal asuva rannikulinna Seleukeia kaudu Küprosele. Seal käisid nad sünagoogides ja „kuulutasid Jumala Sõna“ (Apostlite teod 13:5). Peagi hakkas neile vastu töötama Elümas, kelle kohta on öeldud, et ta oli „nõid“ ja „valeprohvet“ (salm 6). See Elümas osutus suureks tüütuseks, eriti siis, kui kaks apostlit olid saanud kontakti asekonsul Sergius Paulusega, Rooma maavalitsejaga Küprosel. See ametnik oli „mõistlik mees“, kes kutsus kaks misjonäri enda juurde, kuna soovis kuulda, mida nad räägivad. Elümas püüdis „maavalitsejat usust eemale pöörata“, kui Jumal hoolitses olukorra eest ja tegi nii, et nõid kadus ajutiselt näitelavalt, sest mõnda aega „ei näinud ta päikest“ (salm 11). Kui maavalitseja seda nägi, võttis ta usu vastu, sest ta oli „hämmastunud Issanda õpetusest“ (salm 12).

Kui üritame teistele oma usust rääkida, juhtub sageli, et inimesed tahavad meie tunnistust takistada. Nad võivad üritada veenda mitte kuulama just seda inimest, kellele me tunnistame. Tänapäeval kujutab endast komistuskivi sageli ka internet, eriti kui inimesed hakkavad

„surfama“ ja leiavad palju kallutatud või ebatäpset teavet kristliku usu ja eriti meie koguduse kohta. Teisalt näeme tihti, kuidas Jumal lööb sellise takistuse tagasi nii, et evangeeliumi sõnum oleks selgelt ja valjult kuulda.

Minu palve

Anna mulle, oo Jumal, julgust tunnistada oma usust Sinusse, isegi kui on inimesi, kes üritavad Sinu sõnumit takistada! Ma usun kindlalt, et Sinul on vägi nendega toime tulla.

Jaga Facebookis