Serubbaabel (akadi keeles ’Babüloni järeltulija’)

Avaldatud 25.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Babülooniast naasnute juht (538 eKr); aitas

Jeruusalemma templi uuesti üles ehitada. Tahad rohkem teada? Loe: Esra 2:1, 2; 3; Nehemija 7:6, 7; 12:47; Sakarja 4:1−10.

Mõtted tänaseks

Jeruusalemma templi taasülesehitamisel pärast Babüloonia vangipõlve oli mitme prohveti toetus, sealhulgas Sakarja oma. Sakarja kiidab ülempreester Joosua (vt Sakarja 3), kuid eriliselt Serubbaabeli osa. Prohvet ei keskendu eeskätt Serubbaabeli tehnilisele ja administratiivsele asjatundlikkusele, vaid hoopis tema kindlale usaldusele Issandasse. Sakarja imelisi sõnu tasub tsiteerida: „„See on Issanda sõna, mis on öeldud Serubbaabelile: See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Mis sa ka oled, suur mägi, Serubbaabeli ees? Sa muutud tasandikuks! Tema toob esile tipukivi hüüete saatel: „Ilus, see on ilus!“ Ja mulle tuli Issanda sõna; ta ütles: „Serubbaabeli käed on rajanud selle koja ja tema käed viivad selle lõpule. Ja sina hakkad mõistma, et vägede Issand on mind läkitanud teie juurde.““ (Sakarja 4:6−9)

Nende salmide konteksti lugedess näeme, et need sõnad on kaasatud prohvetikuulutusse, mis hiljem inspireeris Ilmutusraamatu autorit Johannest. Sellest tekstist peame mõistma eeskätt seda, et Serubbaabel oli oma töös edukas − rohkemgi, kui ta iial oli võimalikuks pidanud − sellepärast, et ta pidas oma tööd vaimulikuks ülesandeks, kus on Jumala usaldamine kõige tähtsam. See kehtib kõigi meie kohta − me suudame Jumala jaoks midagi saavutada, kui me ei toetu oma jõule või oskustele, vaid loodame Jumala Vaimu abile ja juhtimisele.

Minu palve

Armas Jumal, meenuta mulle täna, et edu minu elus ei sõltu minu enda võimetest, vaid Sinu Vaimu juhtimisest!

Jaga Facebookis