Hulda (mutt)

Avaldatud 27.5.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Kuninga riietehoidja Sallumi naine; prohvet kuningas Joosija valitsemise ajal. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Kuningate 22; 2. Aja 34:14−28.

Mõtted tänaseks

Piibli aegadel olid juhtival kohal mehed. See kehtis ka religioosses vallas. Kuid aeg-ajalt märkame, et Jumal teeb sihilikult asju teistmoodi. Meenuta naisi, nagu Deboora ja hiljem naisprohvet Anna. Oli ka Hulda, kes väljendas end, sest oli veendunud, et Issand soovis teda oma suhtluskanalina kasutada. Tundub, et teda aktsepteeriti selles rollis täielikult. Kui ülempreester Hilkija leidis olulise kirjarulli (ilmselt osa 5. Moosese raamatust) ja tõi selle kuninga juurde, kutsuti Hulda kuningale nõu andma. See oli leebelt öeldes märkimisväärne, sest kuigi Hulda oli prohvet Jeremija kaasaegne, kutsuti teda, mitte Jeremijat.

Keegi ei saa eitada, et vanal ajal oli naistel üldiselt alistuv roll. See kehtis ühiskondliku elu kohta üldiselt ja ka religioosses valdkonnas. Kahjuks kuuleme isegi tänapäeval hääli, mis väidavad, et Jumal ei taha näha naisi täitmas koguduses samu ülesandeid, nagu mehed täidavad. Mõned väidavad, et see olevat selge Piibli sõnum. Mööndavasti domineerisid Piibli aegade ühiskonnas mehed, kuid oli ka Jumala poolt ametisse määratud naisi, kes olid vastupidiseks näiteks. Issand valis mõlemad, nii Jeremija kui ka Hulda, prohvetitena teenima ning puhuti tundub, et inimesed kuulasid Hulda-sarnast naisterahvast hoolikamalt kui meest.

Minu palve

Tänan Sind, armuline Issand, et Sa soovid kasutada oma kõneisikutena nii mehi kui ka naisi!

Jaga Facebookis