Jitro (lugupeetav)

Avaldatud 27.6.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Moosese äi, preester Midjanimaal. Talle viidatakse ka kui Reuelile. 15. sajand eKr. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Moosese 2:15−22; 3:1; 18.

Mõtted tänaseks

Jitro oli Moosese elus mõjukas inimene. Ta oli preester Midjanimaal, Araabia poolsaare kirdeosa piirkonnas. Seal leidis Mooses varjupaiga pärast Egiptusest põgenemist ja seal kohtus ta Jitroga. Mooses abiellus Sipporaga, ühega Jitro seitsmest tütrest. Ta jäi neljakümneks aastaks Midjanimaale, kus ta hoolitses oma äia lammaste eest. Hiljem, pärast Egiptusest väljaminekut, tuli Jitro Moosesele kõrbesse külla. Sippora ja Moosese kaks poega olid temaga kaasas. Nad olid jäänud Midjanimaale selleks ajaks, kui Mooses läks tagasi Egiptusesse ning sellele järgnesid väljaminemise tormilised sündmused.

Kui Jitro kohtus taas oma väimehe Moosesega – mitte kui karjase, vaid kui sadade tuhandete inimeste juhina −, märkas ta, kui kurnatud oli Mooses kõigi haldusprobleemide pärast, millega ta pidi tegelema (2. Moosese 18:1−27). Sageli on väljaspool seisjal olukorrast selgem arusaam kui inimestel, kes on ise asja keskel. See oli nii ka sel puhul. Jitro soovitas Moosesel mitte üritada kõike ise ära teha, vaid delegeerida paljud oma kohustustest teistele.

Delegeerimise õppimine on oluline aspekt kõigi tasandite juhtide töös. Me ülehindame ennast, kui arvame, et suudame teha kõiki asju paremini kui teised, ja et on riskantne lasta teistel mõnede meie kohustuste eest hoolitseda. Mooses võttis Jitro nõu vastu ja usaldas osa oma tööd teistele. Kui sa oled juht ja sa ei ole veel õppinud delegeerima, siis on selleks ülim aeg!

Minu palve

Õpeta mind, oo Jumal, mitte soovima kõike ise ära teha, vaid usaldama teiste inimeste võimekust!

Jaga Facebookis