Jumala Sõna ja armastus avavad südame Jeesusele

Avaldatud 27.11.2018, rubriik Päeva sõna

Mu hing igatseb sind öösel, vaimgi mu sees otsib sind, sest kui sinu kohtumõistmised tabavad maad, õpivad ilmamaa elanikud õiglust. Jesaja 26:9

Päästja armastus on see, mis sunnib käskjalga kadunutele sõnumit viima. Oh kui imeline on Kristuse püsiv pealekäimine patustele! Kuigi kõva, kangekaelse südame keeldumine tõrjub Tema armastuse tagasi, naaseb Ta veelgi suurema jõuga paluma: „Ennäe, ma seisan ukse taga ja koputan.“ [Ilmutuse 3:20] Tema armastus anub võitva väega, kuni inimesed on sunnitud tähele panema.

Need, kes tulevad õhtusöömaajale, pöörduvad õndsa Jeesuse poole ja ütlevad: „Su abi teeb mu suureks.“ Ta võidab nad oma armastuse sõna ja mõjuga, sest Jumala Sõna on Tema valitsuskepp. Ta ütleb: „Eks mu sõna ole nagu tuli, ütleb Issand, või nagu vasar, mis purustab kalju?“ [Psalmid 18:36; Jeremija 23:29]

Kui Püha Vaim avaldab inimsüdamele Jumala Sõnaga mõju, siis on see piisavalt võimas, et Saatana kindlused maha kiskuda. Nõrgad inimesed ei suudaks suures sõjas midagi teha, kui ei oleks Jumala Sõna. Kui Jeesus ei leiaks sissepääsu, ei suudaks nad edukalt jõuda südameteni, mis on kivikõvad, riivi ja luku taga. Ent Issand annab meestele ja naistele oma tarkust ning kõige nõrgemgi võib saada Jumalasse uskudes Taaveti sarnaseks.

Issand võtab need, kes on Talle pühendunud, isegi kui nad on harimata, tagasihoidlikud inimesed, ning saadab nad oma hoiatuskuulutusega välja. Ta puudutab nende südant oma Vaimuga, annab neile vaimulikud lihased ja jõu ning nad on suutelised minema Jumala Sõnaga välja ja sundima inimesi sisse tulema. Nii saavad paljud vaesed, nõrkevad hinged, kes nälgivad Eluleiva järele, nõrgast tugevaks ja julgeks võitluses ning löövad võõraste armee põgenema.

„Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejat kuulamast.“ Iga kord, kui pöörad oma kõrva eemale ja keeldud kuulamast, iga kord, kui jätad südame ukse avamata, kinnitad end uskmatuses, oled järjest vähem valmis kuulama Tema häält, kes räägib, ning vähendad enda võimalust viimasele armukutsele vastata. … Ära lase Kristusel enda pärast nutta, nagu Ta nuttis Jeruusalemma pärast: „Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud! Vaata, teie koda jäetakse maha.“ [Kiri heebrealastele 12:25; Matteuse 23:37, 38] − The Review and Herald, 24. september 1895.

Jaga Facebookis