Sett (asemik)

Avaldatud 27.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Aadama ja Eeva kolmas poeg; sündis pärast seda,

kui Kain oli tapnud Aabeli. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Moosese 4:25, 26.

Mõtted tänaseks

Varsti pärast seda, kui Kain oli mõrvanud oma venna Aabeli, õnnistati Aadamat ja Eevat veel ühe pojaga. Eeva „pani temale nimeks Sett, öeldes: „Jumal andis mulle teise järeltulija Aabeli asemele.““ (1. Moosese 4:25) Need sõnad võivad meie kõrvadele pisut kummaliselt kõlada. Kuidas saab „uus“ laps asendada last, kes suri? Kuid tundub, et isegi tänapäeval arvavad mõned inimesed, et see on võimalik. Kui üks laps sureb, võivad mõned vanemad anda pärast seda sündinud lapsele sama nime, nagu oli kaotatud lapsel. Tavaliselt siiski tunnistavad vanemad, et iga laps on ainulaadne. „Uus“ laps ei saa võtta surnud lapse kohta. Isegi identsed kaksikud ei ole täiesti identsed!

Sett ei saanud asendada Aabelit, kes oli olnud omaette ainulaadne isiksust. Aabel oli Aabel ja Sett oli Sett. Kuid oli veel üks dimensioon, mis tuleb arvesse võtta. Kain oli otsustanud minna mööda teed, mis viis Jumalast eemale, samas valis Aabel tee, mis viis Jumalale lähemale. Oli oluline, et Aabeli eeskuju püsiks elav ja nii see tõepoolest oli, sest salmist 26 loeme: „Setile sündis ka poeg, ja ta pani temale nimeks Enos. Sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma.“

Inimesed selles sugupuus, mis algas Setist ja jätkus Enosega, soovisid, et Jumalal oleks nende elus oluline osa. Aadam ja Eeva lootsid, et see juhtub, ja nende sügavaim soov täitus.

Minu palve

Issand, ma soovin ka täna Sinu nime appi hüüda! Ma soovin, et Sinul oleks oluline osa kõiges, mida ma räägin ja teen!

Jaga Facebookis