Joab (Issand on Isa)

Avaldatud 28.6.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Silmapaistev sõjaväejuht kuningas Taaveti valitsemise ajal (umbes 1000 eKr). Tahad rohkem teada? Loe: 2. Saamueli 3; 14; 18; 19:1−9; 20.

Mõtted tänaseks

Kõigest, mida Piiblist Joabi kohta loeme, võime julgesti järeldada, et ta oli oma töös osav. Ta oli julge ja kogenud strateeg, kes võitis Taaveti heaks palju lahinguid. Kuid Joab oli väga innukas oma positsiooni kaitsma. Tal oli tohutu suur ego ja ta kõrvaldas armutult igaühe, kellest võinuks konkurent saada. Kuningas Taavet oli valmis andestama sellistele meestele nagu Abner ja Absalom, vaatamata nende reetlikkusele, kuid Joabi jaoks oli niisugune leebus mõeldamatu. Mis puutub Joabisse, siis tema jaoks oli kõige tähtsam tema ise. Teisisõnu, Joabit ajendas ohjeldamatu ambitsioonikus.

Tänapäeval peetakse ambitsioonikust üldiselt positiivseks omaduseks. Inimene peab teadma, mida ta elult tahab, ning hoolitsema selle eest, et teised teda endastmõistetavana ei võtaks. Mõistlik on planeerida oma karjääri ja hoida lõppeesmärki alati meeles. Sageli viitame sellisele suhtumisele kui enesekehtestamisele. Igas heas raamatupoes on sel teemal palju raamatuid.

Kristlane peaks olema ambitsioonikas, kuid see peaks alati olema kindlalt Jumala ja kaasinimeste teenistuses. Oleme valel teel, kui fookus on iseendal ja oma karjääri edukusel. Kristlase tee ei ole järeleandmatu ambitsioonikuse tee, mille valis Joab, vaid isetu armastuse ja teenimise tee Kristuse eeskujul.

Minu palve

Aita mul, taevane Isa, alati olla kindel, et minu ambitsioonikus oleks koos armastusega Sinu ja oma ligimese vastu!

Jaga Facebookis