Kui meil on janu õiguse järele, läheneb Jeesus meile

Avaldatud 29.11.2018, rubriik Päeva sõna

Otsekui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal! Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Psalmid 42:2, 3

Issandal on kaalukaid tõdesid, mida ilmutada neile, kes mõistavad vaimseid asju. Tema õppetunnid on kõigi jaoks ning kõigi vajadustele kohandatud. Samal ajal kui Tema õppetunnid on rüütatud nii lihtsasse keelde, et lapski võib neist aru saada, on tõde niivõrd sügavamõtteline, et ka kõige õpetatumad inimesed võivad olla sellest kütkestatud ning kummardada võrratu tarkuse Autorit. Kuigi targim inimene võib Tema lihtsaimas väljenduses leida külluslikku toidust mõtetele, võib kõige tagasihoidlikumgi mõista Tema tõde ja võtta Tema tõotusi kui lahendust oma hinge vajadustele.

Inimesi õpetades oli Jeesusel eesmärk äratada soov mõista Jumala asju, et nad võiksid näha jumaliku iseloomu suurepärasust ning taotleda Kristuse õigust, milles võivad nad seista Issanda ees vastuvõetuna.

Kas sinu hinges on vajaduse tunne? Kas sul on nälg ja janu õiguse järele? Siis on see tõend, et Kristus on sinu südames tegutsenud ning loonud sinu hinge selle vajaduse tunde, et Ta võiks Püha Vaimu anni abil sinu kaudu teha seda, mida on sul iseenesest võimatu teha. …

Kristuse tähendamissõnad on kirja pandud ja siirale, usinale tõeotsijale tehakse selgeks nende tähendus ja avaldatakse nende mõistatuslikkus. Need, kes ei otsi tõde nagu peidetud varandust, näitavad tõsiasja, et nad ei igatse siiralt teada saada, mis on tõde. Kristus ütleb oma tõelistele järelkäijatele ikka veel: „Teile on antud mõista taevariigi saladusi.“ „Kellel on, sellele antakse, ja tal on rohkem kui küllalt.“ [Matteuse 13:11, 12]

Need, kes vastavad Kristuse kutsele, uurivad järele, mis on tõde, et nende jalad võiksid olla asetatud õiguse teele. Kristus tõmbab enda poole kõiki, kõik aga ei vasta Talle. Need, kes alistavad oma tahte Jumala tahtele, kes on valmis minema sinna, kuhu Jumala Vaim juhib, kes võtavad valguse vastu ja käivad selles, taotlevad üha enam taevast valgustatust ja neil on „rohkem kui küllalt“. − The Signs of the Times, 7. november 1892.

Jaga Facebookis