Joel (Issand on Jumal)

Avaldatud 30.6.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Iisraeli ja/või Juuda prohvet. Ei ole üksmeelt selles, kus ta elas või millal kirjutati tema nime kandev raamat. Tahad rohkem teada? Loe: Joeli 1–4.

Mõtted tänaseks

Me ei tea Joeli isikust rohkem kui vaid seda, et ta oli kellegi Petueli poeg. Joel oli Piibli aegadel tavaline nimi ja me leiame Piiblist neliteist Joelit. Nelja peatükiga prohvetlikul raamatul, mis kannab prohvet Joeli nime, on kõige lühem sissejuhatus: „Issanda sõna, mis tuli Joelile, Petueli pojale.“ (Joeli 1:1)

Erinevalt enamikust prohvetitest ei pöördu Joel ühegi konkreetse Jumala vaenlase poole. Tema sõnum on rohkem üldise sisuga. Esimene osa on kohtu tulemisest, teises osas on suurem rõhk taastamise ja Jumala Vaimu väljavalamise tõotusel. Joel oli prohvet, kes ennustas nelipüha. Apostlite tegude raamatus viidatakse otse Joeli prohvetikuulutusele, kui Jeruusalemmas hakkavad varsti pärast Kristuse taevasseminemist toimuma imelised sündmused ja tuhanded inimesed otsustavad järgida Jeesust (Apostlite teod 2:16−21). 16. salmist loeme: „See on, mida prohvet Joel on öelnud.“

Kuid see, mis siis juhtus, oli kõigest Joeli prohvetikuulutuse osaline täitumine. „Enne kui tuleb Issanda päev“, valab Jumal „oma Vaimu kõige liha peale“ (Joeli 3:4, 1). Selle suurim täitumine on alles ees. Kas oleme veel siis elus, kui see toimub?

Minu palve

Oo Jumal, sinu kogudus ja iga sinu järelkäija vajab Püha Vaimu „väljavalamist“. Kõigi heade asjade Andja, palun aita mul selles tähtsaks sündmuseks valmistuda!

Jaga Facebookis