Sola scriptura

Avaldatud 30.11.2019, rubriik Päeva sõna

„Ma valan oma Vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi. Ja neil päevil valan ma oma Vaimu ka sulaste ja teenijate peale.“ Joeli 3:1, 2

Põhiline uskumus nr 18: „Prohvetiand: Issanda käskjalana on tema kirjutised jätkuvalt tõe autoriteetseks allikaks, trööstides, juhtides, õpetades ja parandades kogudust. Need teevad ka selgeks, et ainsaks mõõdupuuks, millega tuleb kontrollida õpetusi ja kogemusi, on Piibel.“

Tänane pealkiri on ladina keeles. Võib-olla oled seda kuulnud, aga isegi kui ei ole, oskad ehk aimata, mida see tähendab: „Ainult Piibel!“

On inimesi, kes arvavad, et adventistid järgivad Ellen White’i nii, nagu ajuloputuse saanud inimesed järgivad sektijuhte. Kahjuks on neid adventiste, kelle sõnad ja käitumine saavad seda uskumust kinnitada.

Kuid Ellen White ise viitas korduvalt oma kirjutistele kui „väiksemale valgusele“, mille eesmärgiks on juhtida meid Jumala Sõna „suurema valguse“ juurde. Ta ütles isegi, et kui pööraksime viimasele suuremat tähelepanu, oleks meil esimest vähem vaja!

Kui sa tahad teada, mida õpetas Ellen White inspiratsiooni ja selle rolli kohta, loe hoolikalt läbi kogu „Suure võitluse“ sissejuhatus. Siin on mõned lühikesed tsitaadid: „Meil tuleb Pühakiri vastu võtta Jumala tahte autoriteetse ja eksimatu ilmutusena. See on iseloomu mõõdupuu, tõdede teadaandja ja läbielude katsekivi. … Tõsiasi, et Jumal on ilmutanud oma tahte inimestele Sõna kaudu, ei muuda tarbetuks Püha Vaimu kestva juuresoleku ja juhtimise vajadust. … Vaimu ei antud aga mitte kunagi Piibli asendajaks. … Püha Vaimu valgustus on nende lehekülgede kirjutajale avaldanud kaua kestnud headuse ja kurjuse vahelise võitluse stseene.“ (orig lk vii, x)

Teisisõnu, Ellen White’i kirjutised on suutelised andma „tröösti, juhtimist, õpetust ja parandamist“. Kuid need on ikka ja alati Jumala Sõnast allpool, viitavad Sõnale ja Temale, kes on selle tröösti, juhtimise, õpetuse ja parandamise ainus usaldusväärne Allikas.

Lohutaja, Juhtija, Õpetaja, Sina oled andnud meile palju valgust, alates inimkonna varastest päevadest loomise ja veeuputuse lugude näol nende inimeste kaudu, kes said inspiratsiooni nende lugude kirjapanemiseks kuni tänapäevani, Ellen White’i ja teiste teosteni, kes üritavad Sinu Sõna kõigile selgemaks ja kättesaadavamaks muuta. Palun tee minust abiline, mitte takistus, nii endale kui ka teistele, keda ma tunnen!

Jaga Facebookis