ADRA lansseeris kampaania „Iga laps. Igal pool. Koolis”

Avaldatud 26.2.2019, allikas Adventist Review

Adventkoguduse arengu- ja katastroofiabiagentuur (ADRA) teatas uuest üleilmsest kampaaniast pealkirjaga „Iga laps. Igal pool. Koolis”. Kampaania keskmes on kutsuda juhte igal pool maailmas üles arusaamisele, et vaatamata rassile, vanusele, rahvusele, soole, religioonile või päritolule on igal lapsel õigus saada haridus ja et kooliskäimise kaudu hinnatakse iga lapse väärtust ja potentsiaali.

Kampaaniast anti 25. veebruaril teada ADRA ja internetikonverentsi GAiN ühisel kokkusaamisel Jordaanias.

Kampaania eesmärk on koguda 2020. aastaks koostöös adventkogudusega rohujuuretasandi jõupingutustega miljon allkirja ja seejärel esitada petitsioon maailmajuhtidele, et nad võtaksid lastele hariduse tagamiseks midagi ette ning tagaksid lastele ärakasutamisest ja sugupõlvedeülesest vaesusest vaba elu. Kampaaniale on oma toetust avaldanud juba 131 ADRA allasutust üle maailma.

Igaüks saab oma allkirja anda siin. 

„Iga laps on Jumala laps – väärtuslik, ainulaadne ja uskumatu potentsiaaliga. Kuid vaesus, varases eas abiellumine, ebavõrdsus, puuded ja paljud teised faktorid hoiavad lapsi koolist eemal – see hulk lapsi on vastuvõetamatult suur,” ütles ADRA president Jonathan Duffy. „Just sel põhjusel kutsume üle maailma investeerima rohkem haridusse, nii et lastel oleks ligipääs kvaliteetsele haridusele. On aeg panna haridus esikohale, nii et iga laps saaks kasutada potentsiaali, mille Jumal on talle andnud.”

2018. aastal andis UNESCO teada, et alates 2012. aastast on koolis mittekäivate laste, teismeliste ja noorte arv vähenenud ja et alates 2016. aastast ei käi 263 miljonit last üle maailma koolis. See tähendab rahvastiku koguarvust pea üht viiendikku sellest vanuserühmast. Koolis mittekäimisega seostub kõrge vaesustase.

Lisaks sellele statistikale annab üks uurimus teada, et umbes 90% arengumaade puuetega lastest ei käi koolis ja et lapspõgenikud jäävad viis korda suurema tõenäosusega koolist välja kui teised lapsed. Hinnanguliselt 25 miljonit algkooliealist last ei ole kunagi koolis käinud ja ilmselt ei lähe nad sinna praeguse trendi jätkudes kunagi.

Oma valdkonna asjatundjad ütlevad, et lapsed, kes ei käi koolis, on haavatavamad inimkaubanduse ja sõjalise värbamise suhtes, nad on varase abielu, teismeliseea raseduse ja lapstööjõu riskirühmas. „Ilma hariduseta ebavõrdsus ei kao ja lapsed jäävad vaesuse lõksu,” rõhutati.

Kampaaia „Iga laps. Igal pool. Koolis” on ehitatud seitsmenda päeva adventistide koguduse pikaaegsele tavale täita inimeste vajadusi, seista eriliselt inimõiguste, laste heaolu ja perekondade väärikuse ning kaitsmise eest,” ütles Duffy. „See on kutse tegudele kõigile meie toetajatele: praktiseerida väärtusi, mida me kalliks peame.”

ADRA on aastaid kaitsnud sotsiaalse õigluse teemasid, kaasa arvatud töötamine usukogukondades, kes toetavad põgenikke, migrante ja kodust ilma jäänud inimesi (üleilmne põgenikepäev ja põgenikele pühendatud hingamispäev), pakkudes abi hättasattunud peredele. ADRA on töötanud ka laste- ja naistevastase vägivalla vastu, toetades kampaaniat „Lõpeta see kohe” (End It Now), mille algataja on adventkoguduse peakonverentsi naisteteenistus.

Jaga Facebookis
Vaata seotud teemal
Loe seotud teemal
Veel samast rubriigist
Rubriigid
RSS
Veel huvitavat