Suurim and

Avaldatud 2.10.2022, rubriik Päeva sõna

Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile andnud käsirahaks Vaimu südamesse. 2. Kiri korintlastele 1:21, 22

Jumalal oli võimatu Püha Vaimu andmisest rohkem anda. Sellele annile ei olnud võimalik midagi lisada. Sellega on kõik vajadused täidetud. Püha Vaim on Jumala eluline ligiolek ning kui seda kalliks peetakse, kutsub see esile kiitust ja tänu ja voolab igavesse ellu. Vaimu taastamine on armu leping. Ometi kui vähesed hindavad seda suurt andi, mis on nii hinnaline, ent ometi tasuta kõigile, kes selle vastu võtavad! Kui usk haarab õnnistusest kinni, tuleb sellest rikkalik vaimulik kasu. Kuid liiga sageli seda õnnistust ei hinnata. Meil on vaja avaramat käsitusviisi, et selle väärtust mõista. …

Oh missugune hämmastav armastus ja armulikkus! Issand Jeesus julgustab Temasse uskujaid Püha Vaimu paluma. Jumala vanemlikku õrnust esitledes püüab ta innustada usku selle anni vastuvõtmiseks. Taevane Lapsevanem on tahtlikum andma Püha Vaimu neile, kes Teda paluvad, kui maised vanemad oma lastele häid ande andma.

Mida suuremat saaks veel tõotada? Mida on veel vaja, et äratada iga hinge vastus, et innustada meid suurt andi igatsema? Kas ei peaks meie ükskõiksed palved muutuma tõsimeelse igatsusega anumisteks selle suure õnnistuse pärast?

Me ei palu piisavalt neid häid asju, mida Jumal on tõotanud. Kui me sirutuks kõrgemale ja ootaks enamat, oleks meie palvetel elustav mõju, tuleb igale hingele, kes palub täies ootuses, et teda kuuldakse ja talle vastatakse. Issandat ei austa loiud palved, mis näitavad, et midagi ei oodata. Ta soovib, et igaüks, kes usub, läheneks armu aujärjele innukuse ja kindlusega. − The Signs of the Times, 7. august 1901.

Jaga Facebookis