Põhjalik uuendus

Avaldatud 3.10.2022, rubriik Päeva sõna

Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Kiri filiplastele 2:2

Põhjaliku uuenduse aeg on käes. Kui see uuendus algab, elustab palvemeelsus iga usklikku ning viib kogudusest lahkhelide ja konfliktide meelsuse. Need, kes ei ole elanud kristlikus osaduses, saavad üksteisega lähedasemaks. Üks õiges suunas tegutsev liige juhib teised liikmed üksmeelele, tehes nende eest palveid Püha Vaimu ilmutuse pärast. Ei ole mingit segadust, sest kõik on Vaimu meelsuses kooskõlas. Üht usklikku teisest lahutavad barjäärid lõhutakse maha ja Jumala teenijad kõnelevad samadest asjadest. Issand teeb oma teenijatega koostööd. Kõik paluvad aru saades palvet, mida Kristus oma teenijatele õpetas: „Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!“ (Matteuse 6:10)

Kui kuulen kohutavatest hädadest, mis iga nädal juhtuvad, küsin ma endalt: mida see kõik tähendab? Kõige õudsemad õnnetused järgnevad üksteisele kiiresti. Kui sageli kuuleme maavärinatest ja tornaadodest, tule ja üleujutuse põhjustatud suurest kahjust inimelude ja vara näol! Tundub, nagu oleks need õnnetused näiliselt suvaliste, organiseerimata jõudude tujukad puhangud, kuid neis võib näha Jumala plaani. Need on üks vahend, millega Ta püüab äratada mehi ja naisi oma ohtlikku olukorda tajuma.

Kristuse tulek on lähemal kui siis, kui me usu juurde tulime. Suur võitlus läheneb lõpule. Jumala karistused tabavad maad. Need kõnelevad pühalikult hoiatades: „Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi!“ (Matteuse 24:44) − „Tunnistused kogudusele“, 8. kd, orig lk 251, 252.

Jaga Facebookis