Jumalik sõnum inimkeeles

Avaldatud 4.8.2022, rubriik Päeva sõna

Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud Poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud. Kiri heebrealastele 1:1, 2

Piibel ei ole antud meile suurejoonelises üliinimlikus keeles. Jeesus võttis endale inimlikkuse, et jõuda inimeseni seal, kus ta on. Piibel peab olema antud inimeste keeles. Kõik, mis on inimlik, on ebatäiuslik. Erinevaid tähendusi väljendatakse sama sõnaga, iga konkreetse mõtte jaoks ei ole üht sõna. Piibel anti praktilisel eesmärgil.

Vaimsed hoiakud on erinevad. Kõik ei mõista väljendeid ja väiteid ühtmoodi. Mõni mõistab Pühakirja väiteid konkreetsel oma arusaamise ja olukorra kohta sobivana. Väljakujunenud arvamustel, eelarvamustel ja kirgedel on tugev mõju tumestada arusaamist ja ajada mõistus segadusse isegi Pühakirja sõnade lugemisest. …

Piibli on kirjutanud inspireeritud inimesed, kuid see ei ole Jumala mõttelaad ega väljendus, vaid inimlik. See ei esinda Jumalat kui kirjutajat. Inimesed ütlevad sageli, et selline väljend ei ole Jumala moodi, ent Jumal ei ole end Piiblis sõnadesse, loogikasse, retoorikasse ega proovile pannud. Piibli kirjutajad olid Jumala sulemehed, mitte Tema sulg. Vaadake erinevaid kirjutajaid.

Piibli sõnad ei ole inspireeritud, vaid inimesed. Inspiratsioon ei mõju inimese sõnadele ega väljenditele, vaid inimesele endale, keda Püha Vaimu mõjul täidavad mõtted. Kuid sõnad ja mõtted saavad individuaalse vaimulaadi pitseri. Jumalik meelelaad on valdav. Jumalik meelelaad on inimliku meelelaadi ja tahtega sulandunud, nii moodustavad inimeste väljendused Jumala Sõna. − „Selected Messages“, 1. kd, lk 20, 21.

Jaga Facebookis