Südame läbiuurimine ja eneseanalüüs

Avaldatud 4.10.2022, rubriik Päeva sõna

Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda! Katsu mind läbi ja tunne ära mu mõtted! Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele! Psalmid 139:23, 24

Pärast Kristuse taevaminekut olid jüngrid ühte paika kokku kogunenud, et Jumalale alandlikud palved esitada. Pärast kümmet päeva südame läbiuurimist ja eneseanalüüsi olid nad valmis, et Püha Vaim siseneks puhastatud ja pühitsetud hingetemplisse. Igaühe süda sai Vaimuga täidetud, nagu oleks Jumal soovinud oma rahvale näidata, et Temal on eelisõigus õnnistada neid kõige paremate taeva õnnistustega.

Missugune oli tulemus? Tuhanded pöördusid ühe päevaga. Vaimu mõõk välkus paremale ja vasakule. Värskelt väega teritatult tungis see läbi, kuni eraldas hinge ja vaimu, liigesed ja üdi. Rahva jumalateenistusega segunenud ebajumalateenistus kummutati. Jumala riigile lisati uus territoorium. Paigad, mis olid olnud viljatud ja mahajäetud, tõid Jumalale kiitust. Usklikud − uuesti pöördunud, uuestisündinud − olid elav vägi Jumala heaks. Nende suhu pandi uus laul, kiituslaul Kõigekõrgemale.

Vaimust juhituna nägid nad oma vendades Kristust. Valitses üksmeel. Üks püüdlus neelas kõik teised – olla nagu Kristus, teha Kristuse tegusid. Tõsist innukust väljendatu armastava abivalmiduse, lahkete sõnade ja omakasupüüdmatute tegudega. Kõik võistlesid selle nimel, kes suudab Kristuse kuningriigi laiendamiseks kõige rohkem teha. „Ja usklike kogul oli üks süda ja üks hing.“ (Apostlite teod 4:32)

Kaheteistkümnes jüngris oli varjul Suure Õpetaja tõe haputaigen. Need jüngrid pidid olema Jumala käes tööriistadeks maailmale tõe ilmutamisel. Neile anti jumalik vägi, sest ülestõusnud Päästja puhus nende peale, öeldes: „Võtke vastu Püha Vaim!“ Selle Vaimuga täidetuna läksid nad välja tõest tunnistama. Jumal soovib, et Tema teenijad läheksid praegu samamoodi välja sõnumiga, mille Tema on neile andnud. Aga enne Püha Vaimu vastuvõtmist ei suuda nad seda sõnumit väega esitada. Enne Vaimu vastuvõtmist ei suuda nad mõista, mida saab Jumal nende kaudu teha. − The Review and Herald, 10. juuni 1902.

Jaga Facebookis