Kõige pimedamal tunnil

Avaldatud 6.5.2022, rubriik Päeva sõna

Kuid tema ütles mulle: „Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.“ Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. 2. Kiri korintlastele 12:9

Sa võid olla pettunud ning su tahe ja tee tõkestatud, kuid ole kindel, et Issand armastab sind. Sulatusahju tuli võib sinu peal süttida, kuid mitte sinu hävitamise eesmärgiga, vaid selleks, et põletada ära räbu, et sa võiksid tulla välja nagu seitse korda puhastatud kuld. Pea meeles, et Jumal annab sulle laule öös. Pimedus võib sind ümbritseda, kuid ära vaata pilvi. Ka kõige tumedama pilve taga on alati igavesti särav valgus. Issandal on valgust iga hinge jaoks. Ava südameuks lootusele, rahule ja rõõmule. Jeesus ütleb: „Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks.“ (Johannese 15:11)

Jumalal on igaühe jaoks eriline ülesanne ja igaüks meist võib teha hästi selle töö, mille Jumal on talle määranud. Ainus asi, mida peame omalt poolt kartma, on see, et me ei hoia oma pilku pidevalt Jeesusele kinnitatult ja me ei pea silmas üksnes Jumala au, nii et kui meid kutsutakse oma sõjarüüd maha panema ja surmaunne suikuma, ei pruugi me olla valmis meile usaldatud ülesandest aru andma. Ära unusta hetkekski, et sa oled Kristuse omand, ostetud määratu suure hinna eest, ning et sa pead austama Jumalat oma vaimus ja ihus, mis kuuluvad Talle. …

Jumalal on palsamit iga haava jaoks. Gileadis on palsamit, seal on Arst. Kas uurid Pühakirja praegu nii, nagu ei kunagi varem? Otsi Issandalt tarkust igas hädaolukorras. Palu igas katsumuses Jeesusel näidata sulle väljapääsu probleemidest, siis avanevad su silmad abivahendit nägema ning sa rakendad enda ellu tervendavad tõotused, mis on Tema Sõnas kirjas. Nii ei leia vaenlane võimalust saata sind kurvastusse ja uskmatusse, vaid selle asemel on sul usk, lootus ja julgus Issandas. Püha Vaim annab sulle selge eristamisvõime, et sa näeksid ja omastaksid iga õnnistuse, mis toimib kurbuse vastumürgina, nagu tervendav jõgi igale kibeduse sõõmule, mis su huulile pannakse. − „Selected Messages“, 2. kd, lk 272−274.

Jaga Facebookis