Inspiratsiooni mitmesugused teed − nägemuslik

Avaldatud 6.8.2022, rubriik Päeva sõna

Tuleb kiidelda, ehkki sellest pole kasu. Nüüd tahan ma tulla nägemuste ja Issanda ilmutuste juurde. Ma tean ühte inimest Kristuses, keda neljateistkümne aasta eest − kas ta oli ihus, seda ma ei tea, või kas ta oli ihust väljas, seda ma ei tea, Jumal teab − tõmmati kolmanda taevani. 2. Kiri korintlastele 12:1, 2

Kuna sageli on küsitud minu seisundikohta nägemuses ja pärast nägemusest väljumist, ütlen ma, et kui Issand näeb olevat sobiliku nägemust anda, võetakse mind Jeesuse ja inglite lähedusse ning maised asjad kaovad täielikult. Ma ei näe kaugemale, kui ingel mulle näitab. Minu tähelepanu suunatakse sageli maa peal toimuvatele stseenidele.

Vahel viiakse mind kaugele tulevikku ja näidatakse, mis hakkab toimuma. Siis aga näidatakse mulle seda, mis on toimunud minevikus. Pärast nägemusest väljumist ei mäleta ma korraga kõike, mida olen näinud, ja teema ei ole minu ees nii selge enne, kui kirjutama hakkan. Siis kerkivad mu silme ette stseenid nii, nagu neid nägemuses esitati, ja ma suudan vabalt kirjutada.

Mõnikord varjatakse minu eest pärast nägemusest väljumist mõnda asja, mida mulle näidati, ja ma ei suuda neid meenutada enne, kui satun seltskonda, mille kohta nägemus käib − siis meenub nähtu jõuliselt. Ma sõltun Issanda Vaimust nägemuse kirjeldamisel või kirjapanemisel sama palju kui nägemuse saamisel. Mul on võimatu nähtut meenutada, kui Issand ei too seda minu ette sel ajal, kui Ta arvab heaks, et sellest räägin või kirjutan. − „Selected Messages“, 1. kd, lk 36, 37.

Kuigi ma sõltun Issanda Vaimust oma nägemuste kirjapanemisel samamoodi nagu nende saamisel, on sõnad, mida nähtu kirjeldamiseks kasutan, minu enda omad, kui need just pole sõnad, mille ingel mulle ütles – need panen alati jutumärkidesse. − „Selected Messages“, 1. kd, lk 37.

Jaga Facebookis