Tema tõendus

Avaldatud 6.11.2023, rubriik Päeva sõna

Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga. Apostlite teod 8:39

Mitte keegi ega mitte miski ei saa ära võtta rõõmu, mida kogeme, kui võtame Jeesuse oma Päästjaks. Kui alustasin oma tööd noorte pastorina, sai üks meie grupi noor naine Parkinsoni tõve diagnoosi. Nägin teda läbi tegemas mitmeid operatsioone, kui haigus kahekümne aasta jooksul aegamisi progresseerus, kuid ta ei kaotanud kunagi rõõmu ega usku Issandasse. Vastupidi, temast sai ereda valgusega majakas ning ta elab jätkuvalt oma võimsat tunnistust.

Luukas rõhutab pidevalt, nii oma evangeeliumis kui ka Apostlite tegude raamatus, et tõeline rõõm on mõjus tõend sellest, et inimene on vastu võtnud Jeesuse hea sõnumi. Luuka evangeeliumi kahest esimesest peatükist leiame neli kiitus- ja tänulaulu; rõõmsad ülistused voolavad läbi selle evangeeliumi. Kui vaatame Apostlite tegude raamatut, siis seostub samuti pääste vastuvõtmisega rõõm (vt Apostlite teod 8:39; 16:34). Tänases Piibli loos saatis Jumal Filippuse selgitama head sõnumit Jeesusest Etioopia mehele, kes luges oma tõllas reisides Jesaja raamatu 53. peatükki (Apostlite teod 8:31−35). Kohe kui mees evangeeliumi mõistis, tahtis ta vastata ja palus ristimist! „Ennäe, vesi! Mis takistab, et mind ei võiks ristida?“ (salm 36) Kohe pärast seda, kui Etioopia mees mõistis Jumala andi, soovis ta selle vastu võtta ja anda oma otsuse kohta avaliku tunnistuse. „Ja ta käskis tõlla peatada ja nad mõlemad, Filippus ja eunuhh, astusid vette, ja Filippus ristis tema. Aga kui nad veest välja tulid, haaras Issanda Vaim Filippuse, ja eunuhh ei näinud teda enam. Kuid ta läks oma teed edasi rõõmuga.“ (salmid 38, 39) Rõõm, rõõm, rõõm! Tõeline sisemine rõõm, kiitus ja tänulikkus on Kristuses oleva pääste usu kaudu vastuvõtmise tulemus. Ükskõik missugune on sinu olukord, peatu korraks, et rõõmsalt kiita Issandat Tema igavese elu anni eest Jeesuses! Kui sa ei ole ristitud, siis kutsun sind üles tegema seda otsust võimalikult kiiresti!* Ainult Tema ligiolus võime leida täieliku rõõmu!
Minu vastus:
*    Tasuta Piibli uurimise materjalid pealkirjaga „Amazing Grace“ on saadaval veebilehel www.Jesus101.tv, saadame küsijale need hea meelega. 

Jaga Facebookis