Koos murelike vanematega

Avaldatud 7.5.2022, rubriik Päeva sõna

Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võta minult ära oma Püha Vaimu! Anna mulle tagasi rõõmustus sinu päästest, ja heameelne Vaim toetagu mind! Ma tahan üleastujaile õpetada sinu teid, et patused sinu poole pöörduksid. Psalmid 51:13−15

Missugune palve see on! Kui ilmne on, et patuseid kodus ei tohi ükskõikselt kohelda, vaid et Issand vaatab neid kui oma verega ostetuid. Igas kodus, kus on pöördumatuid, peaks olema nende töö, kes tunnevad Issandat, tegutseda arukalt nende pöördumise nimel. Issand õnnistab kindlasti vanemate pingutusi, kui nad Tema kartuses ja armastuses püüavad oma kodus hingi päästa. Issand Jeesus ootab, et armuline olla.

Oh et südames võiks töö alata! „Sest tapaohvrid ei meeldi sulle, muidu ma annaksin neid; põletusohvrist ei ole sul head meelt. Jumalale meelepärane ohver on murtud vaim, murtud ja purukslöödud südant ei põlga Jumal.“ (Psalmid 51:18, 19) Mõistku kõik pereliikmed, et töö peab algama südamest. Süda vajab Püha Vaimu loova ja uuendava väe abil alistumist ja kahetsemist. Kas ei võiks vanemad selle võimsa mõjujõu abi mõistes oma laste pöördumise nimel tegutseda innukamalt ja armastavamalt kui eales varem?

Issanda tõotus on: „Ja ma piserdan teie peale puhast vett, et te saaksite puhtaks; kõigist teie rüvedusist ja kõigist teie ebajumalaist ma puhastan teid. Ja ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma Vaimu ja teen, et te käite mu määruste järgi ja peate mu seadusi ning täidate neid.“ (Hesekieli 36:25−27)

Kui Issanda Vaim tegutseb vanemate südames, jõuavad nende palved ja pisarad Jumala ette. Kui nad anuvad tõsiselt, siis saavad nad taevast armu ja tarkust ning on võimelised oma pöördumata laste heaks tegutsema. Kui kodus ilmneb selline Vaim, siis tuuakse see ka kogudusse ja neist, kes on kodused misjonärid, saavad Jumala tööriistad ka koguduses ja maailmas. Jumala rajatud institutsioonid kannavad siis täiesti teistsugust kuju. − The Review and Herald, 14. märts 1893.

Jaga Facebookis