Lapsi suunavate emade kõrval

Avaldatud 8.5.2022, rubriik Päeva sõna

Selle poisi pärast ma palusin ja Issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. Seepärast annan minagi tema Issandale: kõigiks oma elupäeviks olgu ta antud Issandale!“ 1. Saamueli 1:27, 28

Kristlikud emad peaksid mõistma, et nad on Jumala kaastöölised, kui õpetavad ja harjutavad oma lapsi nii, et see võimaldaks neil Kristuse iseloomu peegeldada. Selles töös on neil taevaste inglite toetus, kuid kahjuks jäetakse see hooletusse ning sel põhjusel röövitakse Kristuselt Tema pärand − Tema perekonna nooremad liikmed. Kuid seeselava Püha Vaimu abil saavad inimesed olla jumaluse kaastöölised.

Kristuse õppetund laste vastuvõtmisel peaks meie mõistusele sügavamat muljet avaldama. Kristuse sõnad julgustavad vanemaid oma lapsi Jeesuse juurde tooma. Nad võivad olla jonnakad ja omada inimlikke kirgi, kuid see ei tohiks takistada meil neid Kristuse juurde tuua. Ta õnnistas lapsi, keda valdasid kired nagu Teda ennast.

Sageli eksime laste õpetamisel. Tihtipeale annavad vanemad järele laste soovidele, mis on isekad ja laostavad ning selle asemel, et nende hinge pääste nimel vaeva näha, lasevad nad neil triivida ning üles kasvada pahelise meelelaadi ja ebameeldiva iseloomuga. Nad ei võta vastu Jumala antud kohustust harida ja õpetada oma lapsi Jumala auks. Nad ei ole rahul oma laste kommetega ning satuvad masendusse, kui mõistavad, et laste vead on nende enda tegematajätmise tagajärg, ja see muudab nad julgusetuks.

Aga kui vanemad tunneksid, et neid ei ole vabastatud kohustusest harida ja õpetada lapsi Jumalale, kui nad täidaksid oma ülesannet usus ning teeksid tõsise palve ja vaevanägemise kaudu Jumalaga koostööd, õnnestuks neil oma lapsed Päästja juurde tuua. Pühendagu isad ja emad ennast − oma hing, ihu ja vaim − Jumalale enne laste sündimist. − The Signs of the Times, 9. aprill 1896.

Jaga Facebookis