Vastab jumaliku abi palvetele

Avaldatud 9.5.2022, rubriik Päeva sõna

Ja need sõnad, mis ma täna sulle annan, jäägu su südamesse! Kinnita neid oma lastele kõvasti ja kõnele neist kojas istudes ja teed käies, magama heites ja üles tõustes! 5. Moosese 6:6, 7

Isad ja emad, kuidas leida sõnu, et kirjeldada teie suurt vastutust? Iseloomuga, mida laste ees ilmutate, õpetate neid teenima kas Jumalat või iseennast. See järel esita taevale innukad palved Püha Vaimu abi pärast, et teie süda võiks olla pühitsetud ning et teie eluviis võiks austada Jumalat ja võita teie lapsed Kristusele. Vanemad peaksid tajuma oma ülesande pühadust ja pühalikkust, kui nad mõistavad, et hooletud sõnad või teod võivad nende lapsed eksiteele juhtida.

Vanemad vajavad Jumala ja Tema Sõna juhatust. Kui nad ei pane tähele Jumala Sõna nõuandeid, kui nad ei võta Piiblit oma peamiseks nõuandjaks ja elu reegliks, siis kasvavad nende lapsed üles hooletuna ning käivad sõnakuulmatuse ja uskmatuse teed. Kristus elas vaeva­nägemise ja enesesalgamise elu ning suri häbistavat surma, et anda eeskuju meelsuses, mis peaks Tema järelkäijad täitma ja juhtima. Kui vanemad üritavad oma koduses elus olla Kristuse moodi, on nende perekonna elus taevalikud mõjud.

Igas kristlikus kodus tuleks Jumalat austada hommikuste ja õhtuste tänu- ja palveohvritega. Igal hommikul ja õhtul peaksid tõsised palved tõusma Jumala poole Tema õnnistuste ja juhtimise pärast. Kas taeva Issand läheb sellistest kodudest mööda ega jäta sinna õnnistust? Kindlasti mitte. Inglid kuulevad tänuohvreid ja usupalveid ning kannavad anumised Tema ette, kes teenib pühamus oma rahva pärast ja esitab oma teeneid nende eest. Õige palve haarab kinni Kõigeväelisest ja toob inimestele võidu. Põlvedel saab kristlane jõudu, et kiusatusele vastu seista. − The Review and Herald, 1. veebruar 1912.

Jaga Facebookis