Nõuandja – inspireeritud nõu andes

Avaldatud 9.8.2022, rubriik Päeva sõna

Ma küll kirjutasin teile suures ahistuses ja südamekitsikuses paljude pisaratega, aga ma ei teinud seda selleks, et teid kurvastada, vaid et te mõistaksite, kui väga ma teid armastan. 2. Kiri korintlastele 2:4

Coloradosse minnes tundsin teie pärast suurt koormat. Oma nõrkuses kirjutasin täis palju lehekülgi, et need teie laagrikoosolekul ette lugeda. Nõrga ja värisevana tõusin üles kell kolm hommikul, et teile kirjutada. Jumal kõneles saviastja kaudu. Võite öelda, et see sõnum oli ju ainult kiri. Jah, see oli tõesti vaid kiri, kuid selle ajendas Jumala Vaim. Püha Vaim mõjutas esitama teile asju, mida mulle oli näidatud. Olen neis kirjades, mida kirjutan ning tunnistustes, mida edasi annan, kõnelnud sellest, mida Issand mulle on esitanud. Ma ei kirjuta ainsatki artiklit, mis väljendaks ainult minu isiklikke vaateid. Need osutavad sellele, mida Jumal mulle nägemuses on avanud − väärtuslikele valguskiirtele, mis säravad Tema troonilt. …

Millist häält tunnustate kui Jumala häält? Missugune vägi on Issandal varuks, et teie eksitusi parandada ja näidata, missugune on teie eluviis? Missugune vägi on koguduses tegutsemas? Kui keeldute uskumast enne, kui iga ebakindluse vari ja iga võimalik kahtlus on kõrvaldatud, siis ei usu te kunagi. Kahtlus, mis nõuab täiuslikku teadmist, ei allu kunagi usule. Usk toetub tõenditele, mitte demonstratsioonile. Issand nõuab, et kuuletuksime kohustuse häälele, kui teised hääled kõikjal meie ümber õhutavad vastupidist suunda valima. Tõsist tähelepanelikkust on vaja, et eristada hääl, mis tuleb Jumalalt. Peame vastu panema ja alistama kalduvused ning kuuletuma südametunnistuse häälele ilma läbirääkimiste ja kompromissideta, et selle hääle ajendus ei kaoks ning tahe ja impulsid võimust ei võtaks.

Issanda sõna tuleb kõigile meile, kes me ei ole vastu pannud Vaimule otsusega mitte kuulda ega kuuletuda. Seda häält on kuulda hoiatustes, nõuannetes ja noomitustes. See on Issanda valguse sõnum oma rahvale. Kui ootame valjemat kutset või paremaid võimalusi, võib juhtuda nii, et valgus võetakse ära ja meid jäetakse pimedusse. − „Selected Messages“, 1. kd, lk 27, 28.

Jaga Facebookis