Suunab perekonna pühitsust

Avaldatud 10.5.2022, rubriik Päeva sõna

Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas! Õpetussõnad 22:6

Ma kutsun vanemaid üles valmistama ennast ja oma lapsi taevase perekonnaga ühinemiseks. Valmistuge, Kristuse pärast! Pange end valmis oma Issandaga rahus kohtumiseks. Alustage oma peres tööd õiges suunas. Jõudke kõige olulisemani. Tooge tõde oma koju, et see seda pühitseks ja puhastaks. Ärge jätke seda eesõue. Kui pimedad on oma huvide suhtes paljud neist, kes nimetavad end kristlaseks! Kuidas nad üldse ei mõista, mida Kristus nende heaks teeks, kui nad Ta oma koju lubaks! Tegutsegu kristlased elukrooni võitmiseks sama innukalt nagu ilmalikud inimesed maise kasu saavutamiseks ning Jumala kogudus jõuaks kahtlemata jõuliselt edasi. ...

Püha Vaim soodustab tegevust, mis on Jumala seadusega kooskõlas. Vaimu uuendavat tööd on näha peredes, kus tehakse hoolikaid pingutusi, et ilmutada lahkust, kannatlikkust ja armastust. Kõigeväelise vägi on tegevuses; see valmistab mõistust ja südant Püha Vaimu vormivale mõjule alistuma, juhib vanemaid end pühitsema, et ka nende lapsed võiksid pühitsetud saada.

Kodu, kus pereliikmed on viisakad kristlased, avaldab kaugeleulatuvat head mõju. Teised perekonnad panevad tähele sellise kodu saavutusi ja järgivad selle eeskuju, kaitstes nii ka oma kodu saatanliku mõju eest.

Kodus, kus valitseb Jumala tahe, on Jumala inglid sagedasteks külalisteks. Jumaliku armu mõju läbi muutub selline kodu kosutavaks kohaks väsinud rändurile. Hoolsa valvamise tõttu on inimene hoitud eneseõiguse eest, kujundatakse õiged harjumused, ollakse hoolsad teiste õiguste tunnistamises. Kogu peret juhib usk, mis tegutseb armastuses ja puhastab hinge. Sellise kodu pühitsetud mõju kaudu hakatakse Jumala Sõnas väljendatud sõbraliku osaduse põhimõtet laiemalt tunnustama ja läbi elama. − The Southern Watchman, 19. jaanuar 1904.

Jaga Facebookis