Tema ettekuulutatus

Avaldatud 11.3.2023, rubriik Päeva sõna

„See on see Mooses, kes ütles Iisraeli lastele: „Jumal tõstab teie vendade seast teile Prohveti, seesuguse nagu mina.“ Apostlite teod 7:37

Ühel laagrikoosolekul kõneledes kogesin erilist õnnistust gospelkvarteti kaudu. Nad andsid mulle ühe oma CD, millel oli laul pealkirjaga „Bible Story“* („Piiblilugu“). Laulu peamine tekstirida on mul praeguseni meeles: „Ta teeb sinust piibliloo!“ Jah! Sinust ja minust. Piibli tegelased olid puudulikud, kuid ometi kasutas Jumal neid läbi kogu lunastuse ajaloo oma esindajate ja juhtidena. Muidugi suudab Ta teha piibliloo ka sinust!

Enne hukkamist pidas esimene kristlik märter Stefanos jutluse, milles mainib paljusid inimesi, kellest sai „piiblilugu“: Aabraham, Jaakob, Joosep, Mooses, Joosua, Taavet ja Saalomon (Apostlite teod 7). Juba ainult sellest jutlusest saaks palju pühendustekste. See on kütkestav! Valetunnistajad olid süüdistanud Stefanost Moosese antud kommete muutmises (Apostlite teod 6:14). Nüüd, viimases kõnes, räägib Stefanos üksikasjalikult ning pikalt ja laialt Moosese loo (Ap 7:20−39), kaasa arvatud egiptlase mõrvamine ja põgenemine, Midjanimaal võõras olemine ja nelikümmend aastat kõrbes, enne kui Issand viimaks kutsus teda Iisraeli Egiptusest vabastama. Mooses oli üritanud Iisraeli omal moel päästa: „Ta arvas, et ta vennad mõistavad, kuidas Jumal tema käe läbi annab neile pääste, aga nad ei mõistnud.“ (salm 25) Ta oli saanud hariduse Egiptuse kultuuris, temast sai mõrvar ja põgenik, kuid ometi tegi Jumal temast piibliloo! „Sellesama Moosese, kelle nad olid ära salanud … läkitas Jumal ülemaks ja lunastajaks.“ (salm 35) Temast sai maailma tulevase Lunastaja sümbol ning Jumal kasutas teda, et anda üks kõige märkimisväärsemaid prohvetikuulutusi Jeesusest, mis asub 5. Moosese 18:15 ja millele Stefanos viitab: „Issand, su Jumal, äratab sulle sinu keskelt … ühe prohveti, minu sarnase − teda te peate kuulama!“ Lase Jumalal teha endast mõjuvõimas Jeesuse tunnistaja, ükskõik kui puudulik on su elu olnud või kui palju oled sa ringi ekselnud. Inimajaloos on ainult üks tegelane, kes on täiuslik − Jeesus! Ja kõik lood Piiblis viitavad Temale!
Minu vastus:
 

Sõnad Scott Kryppayne, „Bible Story“, album „It Goes Like This“, Spring Hill:2003, CD.

Jaga Facebookis