Väga lähedal lastele

Avaldatud 11.5.2022, rubriik Päeva sõna

Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ta ütles neile: „Laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik! Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna.“ Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. Markuse 10:13−16

Jumal soovib, et iga õrnas eas laps oleks Tema laps, Tema perekonda vastu võetud. Ükskõik kui noorena võib olla usuperekonna liige ja saada kõige hinnalisema kogemuse. Neil on õrn süda, mis on valmis kestvaid muljeid vastu võtma. Nende südant võib kütkestada usaldus ja armastus Jeesuse vastu ning elu Päästjale. Kristus tahab teha neist väikese misjonärid. Nende kogu mõtteviis võib muutuda nii, et patt ei paista enam meeldiv, vaid vihkamisväärne ja eemaletõukav.

Nii väikesed kui ka suuremad lapsed saavad õpetusest kasu ja niimoodi lunastusplaani lihtsustades saavad õpetajad sama suured õnnistused kui õpetatavad. Jumala Püha Vaim vajutab õppetunnid laste vastuvõtlikku mõistusesse, et nad mõistaksid Piibli tõdesid nende lihtsuses. Issand annab neile lastele kogemuse misjonitöös; Ta sisendab neile mõttekäike, mida pole isegi õpetajatel. Lapsed, keda on õigesti õpetatud, on tõe tunnistajad. − „Counsels to Parents, Teachers, and Students“, lk 169, 170.

Tegutsege nii, nagu tegutseksite oma elu nimel, et päästa lapsi selle elu rikkuvatesse, rüvetavatesse mõjudesse uppumisest. − „Child Guidance“, lk 309.

Tööle tuleks võtta õpetaja, kes harib lapsi Jumala Sõna tõdedes, mis on praegusel lõpuajal ülitähtsad ja mida on neil väga oluline mõista. Tulemas on suur proov Jumala käskudele kuuletumise või mittekuuletumise pärast. − The Review and Herald, 2. juuli 1908.

Jaga Facebookis