Joonatan (Issand on andnud)

Avaldatud 11.7.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Sauli poeg; väga edukas võitleja; sai Taaveti lähedaseks sõbraks, kuigi tema isa vihkas Taavetit. Tahad rohkem teada? Loe: 1. Saamueli 14:24−45; 18:1−3; 31:2.

Mõtted tänaseks

Mõned on oletanud, et Taaveti ja Joonatani vahel olid kindlasti homoseksuaalsed suhted. Selle idee peamine alus on väide, mille leiame 2. Saamueli 1:26, kus tsiteeritakse Taavetit: „Sa olid mulle väga kallis. Naiste armastusest imelisem oli su armastus minu vastu.“ Homoseksuaalsus oli vanal ajal hästi tuntud, kuid miski, mida Taaveti kohta teame, ei anna meile põhjust kuidagimoodi oletada, et mehed teda seksuaalselt köitsid. Ent polnud mingit kahlust, et tema ja Joonatani vahel oli väga lähedane sõprus.

Tõeline sõprus on midagi väga hinnalist. Selle kohta võime Piiblist palju näiteid leida. Jeesusel oli eriline suhe mõne oma jüngriga, nagu näiteks Laatsaruse ja Johannesega. Kahjuks on meie Facebooki sõprade ajastul sõpruse mõiste suurel määral devalveerunud. Nüüd peetakse „sõpradeks“ isegi neid, kes on vaevu tuttavad. Jah, hoolimata kümnetest või lausa sadadest niinimetatud sõpradest tunnevad paljud end äärmiselt üksildasena.

Üksildus on meie aja katk. Tõeline sõprus aga suudab paljut muuta. Probleem on selles, et paljud − eriti mehed − leiavad, et järjest raskem on luua lähedasi sõprussidemeid. Üks sõpruse kõige olulisemaid komponente on ühised huvid. Kuid veelgi olulisem on, et oleme valmis panustama suhetesse sõpradega aega ja nendega jaoks alati olemas olema.

Minu palve

Õpeta mulle, taevane Isa, kuidas luua tõelisi sõprussidemeid ja kuidas olla oma sõprade jaoks kõigis olukordades alati olemas!

Jaga Facebookis