Tema ennistamine

Avaldatud 12.9.2023, rubriik Päeva sõna

„Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks.“ Matteuse 18:14

Kui otsida Google’ist väljendit „nobody showed up to my party“ („keegi ei tulnud mu peole“), siis on üllatav leida paljusid murtud südamega lapsi (ja täiskasvanuid), kes on tundnud klassikaaslaste ja sõprade põlgust. Üks selline juhtum köitis hiljuti mu tähelepanu, sest see oli uudistes. Ühel poisil oli sünnipäevapidu ja keegi ei tulnud kohale, nagu oli näha fotolt, kus ta istus üksi valmispandud toidu ja „Palju õnne sünnipäevaks“ plakati juures. Tema ema oli äärmiselt kurb ja pettunud. Kuid mõned kuulsused vastasid sellele uudisele, pakkudes, et külastavad poissi tema järgmisel sünnipäeval.

Kedagi põlata tähendab kedagi alahinnata ja teda halvakspanuga kohelda; see on vastupidine inimese aktsepteerimisele, vastuvõtmisele ja hindamisele. Matteuse evangeeliumi 18. peatükis kirjeldab Jeesus üksikasjalikult, kuidas peaksime Tema kogukonnas üksteist kohtlema. Jeesus ütles: „Vaadake ette, et te ühtainustki neist pisikestest ei põlgaks.“ (Matteuse 18:10) „Pisikesed“ ei viita ainult lastele, vaid ka neile, kes on end alandanud ja kel on lapse suhtumine taevariiki (salm 4). Jumal hoolitseb iga oma „pisikese“ eest. Näitlikustamaks hoolt kristliku kogukonna iga liikme pärast jutustab Jeesus tähendamissõna kadunud lambast, mis asub Luuka evangeeliumi 15. peatükis, kuigi teistsuguses foonis. Selles tähendamis­sõnas on juttu kadunute või uskmatute otsimisest, kuid Matteuse 18:12−14 viitab „karja“ liikmetele, kes on eksiteele läinud. Karjane läheb ühe eksinu järele ja toob ta karja juurde tagasi. Sellest tõusnud rõõm näitab, kuidas iga „lammas“ on kõrgelt hinnatud. Tähendamissõna kokkuvõte selgitab: „Nõnda ei taha teie Isa, kes on taevas, et ükski neist pisikestest hukkuks.“ (salm 14) Jumal ei soovi, et ükski Tema „pisikestest“ lakkaks Tema pere liige olemast ning usukogukonna iga liige peaks seda meeles pidama. Veelgi enam, järgmine salm näitab selle tähendamissõna rakendamist: „Aga kui su vend peaks patustama, siis mine, noomi teda nelja silma all! Kui ta sind kuulab, siis oled sa oma venna tagasi võitnud.“ (salm 15) Noomimise ajend ei ole karistus ega põlgus, vaid alati ennistamine. 
Minu vastus:
 

Jaga Facebookis