Jumala perekonna nooremate liikmetega

Avaldatud 13.5.2022, rubriik Päeva sõna

Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil, enne kui tulevad kurjad päevad ja jõuavad kätte need aastad, mille kohta sa ütled: Need ei meeldi mulle! Koguja 12:1

Iga õnnistus, mille Isa on andnud küpsema kogemusega inimestele, on Jeesuse Kristuse kaudu antud lastele ja noortele. Kui Issand näeb noori õppimas Kristuse elu ja õpetusi, annab Ta oma inglitele ülesande hoida neid kõigil nende teedel, nagu Ta saatis inglid Jeesust, oma armast Poega hoidma. Inglid saatsid Jeesust, kui Ta elas maa peal Jumala Püha Vaimu juhtimise all ja täitis taevase Isa tahet, et anda õige iseloomu näide, mis saaks lastele ja noortele eeskujuks olla. Ta soovis, et igas oma elu tegevuses teeksid nad seda, mida Jumal saaks heaks kiita. Ta teadis, et iga hea tegu, iga lahkuse ilming, iga sõnakuulelikkus isale ja emale pannakse taeva raamatutesse kirja.

Need, kes austavad oma vanemaid, saavad tasu selle tõotuse täitumisega, mille järgi elavad nad kaua maal, mille Issand, nende Jumal neile annab. Lapsed peavad jätkuvalt tegema head ning palvetama, et Jeesuse teenete kaudu annaks Issand neile oma armu, oma meelsuse ja oma iseloomu meeldivuse. Jumal ei ole andmata jätnud ühtki õnnistust, mida on avaja laste ja noorte iseloomu kujundamiseks jumaliku eeskuju järgi, mis on antud neile Jeesuse noorusega. Nad peavad paluma Tema iseloomu omadusi lihtsas, usaldavas usus ja Jeesuse nimel, nagu laps küsib head oma maiselt vanemalt.

Armsad lapsed ja noored, teil on vaja uut südant. Paluge seda Jumalalt. Ta ütleb: „Ma annan teile uue südame.“ (Hesekieli 36:26) Kui olete palunud Tema tahtega kooskõlas, siis ärge kahelge, et te selle saate, sest mida Jumal on tõotanud, selle Ta ka täidab. Kui tulete tõelise kahetsusega hinges, ei ole vaja tunda, nagu oleksite jultunud, kui palute Jumalalt seda, mida Ta on tõotanud. Jultumus on paluda asju oma isekate kalduvuste rahuldamiseks, maiste asjade inimlikuks nautimiseks. Aga kui palute vaimulikke õnnistusi, mida on teil nii väga vaja, et iseloomu Kristuse sarnaseks täiustada, kinnitab Issand, et palute tõotuse kohaselt, mis täidetakse kindlasti. − The Youth's Instructor, 23. august 1894.

Jaga Facebookis