Sanherib (suurendagu jumal Sin mu vendade arvu)

Avaldatud 13.11.2020, rubriik Päeva sõna

Kes ja millal? Assüüria kuningas (705−681 eKr); Juuda kuningas

Hiskija vaenlane. Tahad rohkem teada? Loe: 2. Kuningate 18:13−19:37; Jesaja 36; 37.

Mõtted tänaseks

Kuningas Hiskija kannatus oli katkemas. Mingi aeg varem oli Assüüria põhjapoolse kümne suguharu riigi juba võitnud ja nüüd näis vältimatu, et Juuda osaks saab sama saatus. Hiskija oli lootnud, et ehk tulevad egiptlased päästma, kuid see ei andnud realistlikku eduvõimalust. Ta sai assüürlastelt mitmeid läkitusi, mis soovitas tal tingimusteta kuningas Sanheribile alistuda. Kuhu pidi ta minema? Lõpuks leidis ta õige aadressi.

Kui Hiskija luges kirja, mille Assüüria käskjalad talle olid toonud, läks ta templisse ja „laotas selle Issanda ette“ (2. Kuningate 19:14) ning palvetas: „Issand, Iisraeli Jumal, kes istud keerubite peal! Sina üksi oled kõigi maa kuningriikide Jumal. … Kuule Sanheribi sõnu, selle sõnu, kes on läkitanud teotama elavat Jumalat! See on tõsi, Issand, et Assuri kuningad on rüüstanud rahvaid ja nende maid ja on heitnud tulle nende jumalad, sest need ei olnud jumalad, vaid olid inimeste kätetöö, puu ja kivi, ja seepärast nad võisid neid hävitada. Aga nüüd, Issand, meie Jumal, päästa meid ometi tema käest, et kõik maa kuningriigid tunneksid, et sina, Issand, üksi oled Jumal!“ (salmid 15−19)

Õppetund, mida Hiskija pidi õppima, on oluline meile kõigile. Kui oleme keerulises olukorras ega näe lahendust, siis ainus pääsetee

sellest on palve.

Minu palve

Kõigeväeline Jumal, ma tean, et peaksin Sinu juurde tulema, kui mind piiravad raskused. Palun meenuta mulle pidevalt, et ainult Sina saad mind aidata!

Jaga Facebookis