Naabruskond − suur tööpõld

Avaldatud 16.6.2022, rubriik Päeva sõna

„Pöördu tagasi oma koju ja jutusta, mida kõike Issand sulle on teinud!“ Ja mees läks ja kuulutas mööda kogu linna, mida kõike Jeesus temale oli teinud. Luuka 8:39

Põllud avanevad kõikjal ja vajavad elavat jutlustajat. Kodus ja välismaal on soodsaid võimalusi, mida keegi ei paista ära kasutavat. Ometi on suur hulk neid, kel on tõevalgus, ja kui need teeksid kõik, mis nende võimuses, et valgustada teisi, kui palju oleks võimalik saavutada! Kõik ei saa olla Sõna kuulutajad, kuid oma kodus saavad kõik midagi Kristuse heaks teha. Nad saavad teha head tööd oma naabrite hulgas. Kui nad paneksid oma mõistuse ja südame töösse, võiksid nad välja mõelda plaani, kuidas olla kasulik oma väiksel moel, ükskõik missugusel positsioonil.

Järjest suurenevad võimalused kasulik olla ja jumaliku ettehoolduse avatud soodsad väljavaated Jumala Sõna esitamiseks nõuavad meie aja, mõistuse ja raha annetusi, suuri ja väikesi ande, vastavalt sellele, kuidas Jumal on meid õnnistanud, et teha tõele teed maailma pimedais paigus, tõsta üles õiguse lipp ja edendada Kristuse kuningriigi huve. Taevased inglid ootavad, et teha koostööd inimestega, nii et paljud võiksid kuulda, Püha Vaimu mõju saada ja pöörduda.

Oleme kaua igatsenud ja oodanud Issanda tulekut, aga kas me teeme kõik, mis meie võimuses, et Tema tulekut kiirendada? „Issand ei viivita tõotust täitmast, nii nagu mõned peavad seda viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele.“ (2. Peetruse 3:9) Mida teevad inimesed sel ajal, kui Issand pidevalt tegutseb ja kogu taevas on hõivatud tööga, et maa peal inimesi Kristuse juurde ja meeleparandusele tuua? Mida teevad inimesed, et olla valgusekanaliteks ja teha koostööd taevaste jõududega? Kas nad küsivad iga päev: „Issand, mida sa tahad, et ma teeksin?“ Kas nad salgavad ennast nagu Jeesus? Kas nad on sügavalt liigutatud, kas nende südamed tõusevad palves Jumala poole, et saada Tema armu, Jumala Püha Vaimu, et omada tarkust ning tegutseda oma võimete ja vahendite kohaselt nende päästmiseks, kes on ilma Kristuseta hukkumas? − The Review and Herald, 16. mai 1893.

Jaga Facebookis